Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja podporí Richarda Rašiho ako kandidáta na post predsedu pre novembrové voľby do Košického samosprávneho kraja. Richard Raši je kandidátom, ktorý môže podľa SMK-MKP najlepšie naplniť priority kraja, aj Maďarov žijúcich na území Košického kraja. Dnes svoju spoluprácu zástupcovia oboch politických strán na krajskej úrovni spečatili príznačne prípitkom Tokajským vínom ako symbolom rozvoja dobrých vzťahov pre celý Košický kraj.

„V Košickom kraji žijú popri sebe v ľudskej pohode obyvatelia viacerých národností a vďaka tomu je náš kraj pestrý, kultúrne rozmanitý a krásny. Tak ako sú Košice mestom so zmiešanými národnosťami a kultúrou, tak je aj Košický kraj jasným príkladom dlhodobého spolužitia a kvalitných vzťahov. Práve na takýchto vzťahoch, ktoré majú budúcnosť, treba stavať.“ hovorí Richard Raši. „Spoločné priority, na ktorých sme sa s SMK-MKP zhodli, sú školstvo, kultúra, podpora turizmu, stavba diaľnic a infraštruktúry. Veľmi nám záleží na tom, aby rodiny ostávali doma a spolu, preto potrebujeme viac pracovných príležitostí pre celý kraj a najmä lepšie platenú prácu pre ľudí. Sedemročné skúsenosti z Košíc mi ukázali, že sa zmeny k lepšiemu dajú urobiť a viem, že spoločne môžeme nadviazať na všetko dobré, čo sa v kraji urobilo a urobiť ešte mnoho ďalšieho dobrého a potrebného“, povedal Richard Raši.

Krajský predseda SMK-MKP a súčasný zástupca predsedu KSK István Zachariaš vyjadril podporu pre Richarda Rašiho: “ Želania našich voličov sú jasné – zachovať to dobré, čo sme za roky spolupráce dosiahli a podporiť to, čo nás spája. Naša spolupráca v KSK má dlhoročnú a pre obe strany prospešnú tradíciu. Na základe toho a na základe spoločne si vyjasnených priorít sme dnes podpísali dohodu o volebnej a povolebnej spolupráci. Našimi prioritami aj naďalej ostáva silný regionálny akcent našej komunity a zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj aj nami obývaných južných oblastí Košického kraja. V celom kraji budeme intenzívne riešiť tvorbu vhodných pracovných príležitostí, rozvoj infraštruktúry, dopravy, cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce, sociálnej oblasti, školstva a kultúry, samozrejme aj s dôrazom na národnostné aspekty. Richard Raši počas stretnutí s našimi sympatizantmi preukázal, že rozumie maďarskej menšine, jej potrebám a očakávaniam a preto sme  v SMK-MKP presvedčení o tom, že aj s našou pomocou bude zárukou naplnenia našich spoločných priorít.“