Naše nedostatočné vedomosti v oblasti histórie nám sťažujú pozrieť sa zoči-voči minulosti. Mnohým nie sú známe diania dávnych a nedávnych dôb, avšak holokaust je zrejme známy jav pre väčšinu verejnosti. To už ale takisto vie len málokto, že v Európe sa stali obeťou etnických čistiek tretej ríše vo veľkom počte aj príslušníci cigánskych komunít.

Európska Únia vyhlásila 2. august za pamätný deň rómskeho holokaustu, aby sme si každý rok uctili pamiatku všetkých európskych rómskych obetí, na ktorých dejiny - popri nesmiernej tragédii židovstva - pozabudli. Rómovia, líšiaci sa od väčšinových národov svojou kultúrou, jazykom a životným štýlom, sa stali ľahkou korisťou národných socialistov hlásajúcich čistú rasu. Organizovanosť a evidencia Rómov bola v tých časoch nedostatočná, preto je ťažké odhadnúť počet obetí. Ale vyliata krv nevinne odvlečených do táborov, vyhladovaných, zbavených akýchkoľvek ľudských práv, umučených a zavraždených si žiada, aby sme sa pozreli do očí minulosti, lebo pokročiť vpred môžeme len tak, ak si uvedomíme neblahé časy minulé a uctíme si pamiatku obetí. Pokoj a čistejšia, lepšia budúcnosť môže nastať len vtedy, ak sa vysporiadame s minulosťou.

Veľkí myslitelia, spisovatelia, umelci vedci už neraz poukázali na to – a hlásame to aj my – že z minulosti sa musíme poučiť. Nesmieme dovoliť, aby sa hrôzy a bezprávie zopakovalo. Človeku prislúchajú ľudské práva, nezávisle od toho, či sa narodil ako Róm, alebo „biely“. Nemôžeme tolerovať etnickú diskrimináciu či v školstve, či pri hľadaní zamestnania, alebo v ďalších oblastiach života.

SMK zastupuje záujmy všetkých menšín na Slovenku, vrátane aj rómskej komunity. Toto sa dá vyčítať z jej programu, ale charakterizuje to aj jej každodennú činnosť.

Vzájomný ľudský prístup, zastupovanie oprávnených záujmov – toto by mal byť správny prístup ku všetkým spoluobčanom. Odsudzujeme všetky prejavy, ktoré tomu protirečia. Porajmos – pamätný deň rómskeho holokaustu je aj dôstojnou možnosťou na to, aby sme tento svoj prístup prejavili.

József Menyhárt, predseda SMK

Bratislava, 2. augusta 2017