Hiányos történelmi ismereteink megnehezítik a szembenézést a múlttal. Sokan nincsenek tisztában a régmúlt és a közelmúlt történéseivel, de a második világháború előtt és a háború során lezajlott holokauszt aligha ismeretlen a közvélemény számára. De azt mégis kevesen tudják, hogy Erópában a romák is nagy számban áldozatául estek a második világháborúban a Harmadik Birodalom által a cigányok körében végrehajtott etnikai tisztogatásnak. Az Európai Unió augusztus 2-át a roma holokauszt emléknapjává nyilvánította, hogy minden évben megemlékezhessünk azokról az európai áldozatokról, akikről a zsidóságot ért mérhetetlen pusztítás mellett méltatlanul megfeledkezett a történelem. A többségi társadalmaktól kultúrájukban, nyelvükben, életvitelükben is eltérő romák könnyűszerrel váltak a faji tisztaságot hirdető nemzetiszocialisták természetes célpontjaivá. A cigányság szervezettsége és nyilvántartása akkoriban hiányos volt, ezért nehéz megállapítani az áldozatok számát. De az ártatlanul elhurcolt, táborokba zárt, éheztetett, megkínzott, mindennemű emberi jogaiktól megfosztott és elgázosított családok tagjainak elhullatott vére azt kívánja, nézzünk szembe a múlttal, mert továbblépni csak úgy tudunk, ha számot vetünk az elmúlt idők zord eseményeivel, s adózunk az áldozatok emlékének. A békesség és a tisztább, jobb jövő csak akkor jöhet el, ha rendeztük múltunkat.

Nagy gondolkodók, írók, művészek, tudósok mutattak rá már számtalanszor, s mi is ezt hangoztatjuk: a múltból okulni kell. Nem engedhetjük, hogy a borzalmak megismétlődjenek, hogy a jogfosztottság újra eluralkodjék. Nem tűrhetjük szótlanul a faji megkülönböztetést. Az embert méltó jogok illetik meg, nem számít, hogy romának vagy fehér embernek született-e. Nem nézhetjük szótlanul, ha faji megkülönböztetést észlelünk például az oktatásban, a munkahelykeresésben, vagy az élet bármely más területén.

Az MKP minden itt élő kisebbség, köztük a cigányság érdekeit is egyformán képviseli. Ez olvasható ki programjából, és ez jellemzi mindennapi tevékenységét.

Emberséggel közeledni egymáshoz, kiállni egymás érdekeiért – ez kell legyen a helyes hozzáállás minden honfitársunkhoz. Elítélünk minden olyan megnyilvánulást, amely ennek ellentmond. A porajmos, a roma holokauszt emléknapja méltó lehetősége annak is, hogy eme magatartásunkat kinyilvánítsuk.

Menyhárt József, az MKP elnöke

Pozsony, 2017. augusztus 2.