Strana maďarskej komunity má plné pochopenie pre Gemerčanov, ktorí sú pobúrení v súvislosti  s plánovaným odložením vybudovania rýchlostnej cesty R2. Sme na strane miestnych a podporujeme ich požiadavku: rýchlostná cesta R2 je pre región strategickou otázkou, preto musí byť čo najskôr vybudovaná.

K tomu, aby sa ďalej nerozširovala priepasť medzi hospodársky silnejšou Bratislavou a jej okolím a medzi menej prosperujúcimi regiónmi, je nevyhnutný rozvoj dopravnej infraštruktúry. Umelé ovplyvňovanie ukazovateľov miery nezamestnanosti – vyradenie nezamestnaných z evidencie a ich presúvanie do vyspelejších priemyselných regiónov – spôsobuje vyľudnenie dotknutých oblastí. Ľuďom treba zabezpečiť pracovné možnosti v mieste ich bydliska, avšak k tomu, aby investori mali záujem prísť do daných lokalít, je nevyhnutná vhodná infraštruktúra. Zabezpečiť ju je úlohou štátu, presnejšie Ministerstva dopravy SR.

Stále počujeme o „deväťdesiat percentnom“ vládnom programe, ktorého súčasťou je aj dokončenie R2-ky. Je čas, aby sa konečne uskutočnili aj tie časti vládneho programu, ktoré sa týkajú južného Slovenska.

Gemer chce žiť, SMK urobí všetko pre to, aby mu v tom pomohla.

József Menyhárt, predseda SMK