Vedením Václava Miku sa Rozhlas a televízia Slovenska stala podľa prieskumov najdôveryhodnejším spravodajským poskytovateľom. Nie je preto prekvapujúce, že slovenské strany vládnej koalície – Smer a SNS – by radšej videli na čele verejnoprávnych médií niekoho iného.

Avšak ani súčasnému generálnemu riaditeľovi sa nepodarilo zlepšiť finančnú, odbornú, ani kvalitatívnu situáciu vysielania v maďarskom jazyku. Maďarské vysielanie v slovenskej televízii tak v množstve – čas vysielania ďaleko zaostáva za možnosťami určenými zákonom -, ako aj v kvalite, zaostáva za očakávaním. Rádio Patria, ktoré je na maďarskom mediálnom trhu na Slovensku v monopolnom postavení, neraz prejavovala politickú zaujatosť, čo v prípade verejnoprávneho média je neprípustné. Prepojenia osôb v médiách a v politike, navyše nedostatok vychovávania vhodných odborníkov, neslúži objektívnemu ani kvalitatívnemu informovaniu. Bolo to predložené aj pred odborné rady verejnoprávnych médií, a to neprezentuje národnostné programy v dobrom svetle.

Pre SMK je najdôležitejšie, aby výmena osoby riaditeľa RTVS priniesla zmenu situácie v tejto oblasti v patričnej miere. Podľa nás nie osoba riaditeľa je najdôležitejšia otázka, ale jeho záväzky, konkrétna činnosť a výsledky. Očakávame, aby nový riaditeľ verejnoprávneho rozhlasu a televízie považoval za svoju dôležitú úlohu aj spravovanie maďarských vysielaní.  Veríme, že v krátkej budúcnosti nastane pozitívna zmena ohľadom úrovne maďarského vysielania, maďarských programov, ako aj odbornej úrovne národnostných programov, takisto aj v otázke personálneho obsadenia a v neposlednom rade vo finančnej oblasti.

Odborníci SMK sú otvorení rokovať o týchto otázkach s novým vedením RTVS.

Strana maďarskej komunity