Na iniciatívu Strany maďarskej komunity sa zorganizovala petičná akcia proti zámeru vybudovania strediska spaľovne odpadov v Štúrove. Podpísané petičné hárky z petičného výboru Iván Farkas a László Szigeti odovzdali 22. februára 2017 na Ministerstve životného prostredia SR, ktorí zároveň na mieste aj informovali predstaviteľov médií.

Zo správy TASR: V podateľni Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR dnes (22. febr.) odovzdali 769 petičných hárkov so 7537-imi podpismi proti zámeru výstavby Strediska recyklácie odpadov inovatívnymi metódami v Štúrove.

"Občania mesta Štúrovo majú strach a nechcú už žiadne ďalšie environmentálne záťaže," uviedol na brífingu člen petičného výboru a zároveň mestský poslanec László Szigeti s tým, že návrh výstavby, za ktorým sa má skrývať spaľovňa odpadu, jednoznačne odmietlo aj februárové mestské zastupiteľstvo v Štúrove. "Názor poslancov je istá forma vyjadrenia názoru, ale myslíme si, že názor 7537 občanov zaváži viac ako názor 14 poslancov," zdôvodnil petíciu.

Podľa petičiarov je v predloženom zámere veľké množstvo nejednoznačných a nejasných ustanovení, vyčítajú mu aj to, že samotný projekt nebol vyskúšaný, údajne iba v laboratórnych podmienkach. V materiáli im v tejto súvislosti chýba aj analýza dosiahnutých skúseností, pokiaľ ide o emisie a podobne. Ďalší značný problém však vidia v tom, že takýto závod by znamenal stredne ťažkú environmentálnu záťaž pre mesto i celý región, ale aj pre maďarskú stranu Dunaja, keďže spaľovaním odpadu by mali vzniknúť iné nebezpečné odpady. Na toto riziko podľa zástupcov petície upozorňujú viacerí chemici, inžinieri či aktivisti.

Podľa Szigetiho sa síce v zámere hovorí o výstavbe strediska na recykláciu, ide však o spaľovňu. "Proces prebieha pyrolýzou a európska norma považuje pyrolýzu za spálenie, teda je to spáľovanie," zdôrazňuje. Z materiálu okrem toho podľa neho vyplýva, že gro vstupného spracovaného odpadu by mali tvoriť pneumatiky a plasty, teoreticky prichádza do úvahy aj iný zmiešaný odpad. Výstupným artiklom by mali byť syntetické oleje a plyny, škvara, čiže tuhý odpad. Vyprodukovať by sa malo údajne 11 000 ton ťažko zhodnotiteľných syntetických olejov a zhruba 3500 ton tuhého odpadu. Syntetické plyny sa majú následne vrátiť do recyklačného obehu a spolu so zemným plynom by mali slúžiť na samotný proces pyrolýzy.

To bude mať podľa petičiarov v konečnom dôsledku negatívny vplyv na životné prostredie a ovzdušie. Zároveň to podľa nich nekorešponduje ani s hlavným hospodárskym cieľom regiónu. "Tým je turizmus a jeho rozvoj. Okrem toho sú tu najkvalitnejšie vinohrady na Slovensku. Tieto ciele teda nie sú kompatibilné s týmto zámerom," hovorí predseda petičného výboru Iván Farkas. Práve preto sa touto petíciou obracajú na slovenské štátne orgány, aby nepovolili realizáciu zámeru a výstavbu závodu. V zbieraní podpisov chcú vraj pokračovať aj ďalej, keďže je jasné, že ľudia nechcú mať s tým nič spoločné.