(videóval kiegészítve) Farkas Iván és Szigeti László ma délelőtt a környezetvédelmi minisztérium pozsonyi épületében leadták a Párkány város területére tervezett hulladékégető központ elleni petíció aláírásait. Néhány nap alatt 7537 aláírást gyűjtöttek.

„Ez óriási eredmény. Ez is mutatja, hogy az emberek valóban felbőszültek a tervezett beruházáson. A polgárok maguk jöttek a petíciót aláírni, nem kellett őket erre késztetni. Köszönet minden segítőnek, aktivistának. És folytatjuk! Szeretnénk, ha a Párkányi régió felnőtt lakosainak többsége aláírná a petíciót” – nyilatkozta az aláírások leadását követően Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártja gazdasági és régiófejlesztési alelnöke, Muzsla község polgármestere és Nyitra megye közgyűlésének képviselője.

A Magyar Közösség Pártja már korábbi nyilatkozatában egyértelműsítette, hogy mindent megtesz azért, hogy a hulladék-feldolgozó üzem ne épüljön meg Párkányban. Ennek érdekében kezdeményezték az aláírásgyűjtést.

A kétnyelvű petíciós íveken a következő magyar szöveg olvasható: „A Szlovák Köztársaság alulírott polgárai az SzK Alkotmányának 27. fejezete és a petíciós jogról szóló 85/1990 Tt. törvény értelmében tiltakozunk a Párkány város területére tervezett „Hulladék-felhasználási és újrahasznosítási központ” felépítésének szándéka ellen. Meggyőződésünk, hogy a tervezett üzem tovább rontaná az amúgy is kedvezőtlen légszennyezettségi mutatókat, s ezáltal a város és a környező települések életkörnyezetére negatív hatással lenne. Párkány egy jelentős idegenforgalmi és turisztikai központ – fürdőváros, ahol az ilyen jellegű környezetszennyező üzemnek semmi helye. Kérjük az illetékes állami és önkormányzati szerveket, hogy ne engedélyezzék a szóban forgó tervezet megvalósítását.

A Petíciós bizottság tagjai: Farkas Iván (Muzsla), Béres József (Nána), Szigeti László, Michal Benčík, Mónika Benyó (mindhárman Párkányból).

A minisztérium szóvivője, Tomáš Ferenčák is megjelent az aláírt petíciós ívek átadásán. Szórólapokat is hozott, amelyekkel a környezetvédelmet érintő beruházások kötelező lépéseit illusztrálta. Mint mondta, ezek hosszú hónapon át tartanak.

Egészségügyi kérdés is

Erre figyelmeztetett Szigeti László MKP-s megyei képviselő, aki tagja Párkány város önkormányzatának is. Rámutatott, hogy a több mint 7 ezer aláírás arról is szól, hogy Párkány és környékének lakossága attól tart, hogy az amúgy is fél évszázadon keresztül szennyezett környezet most még veszélyesebb kihívással szembesül. Emlékeztetett rá, hogy korábban papírgyár volt a városban, tehát szintén egy vegyi üzem, most viszont félő, hogy újra egészségre káros anyagok kerülnek a légkörbe – holott a statisztikák is kimutatják, hogy Szlovákiában éppen az Érsekújvári járásban, azon belül is a Párkányi körzetben a legmagasabb a daganatos megbetegedések száma!

Szigeti László tájékoztatott arról is, hogy a beruházási projekt január 24-én érkezett a környezetvédelmi minisztériumba, s erről már másnap viszontválasz érkezett Párkányba. A polgármester nem is akarta ezt napirendre tűzni, csak képviselői javaslatra került a plénum elé. „14-en voltunk ott, mind a 14-en a tervezett beruházás ellen szavaztunk” – mondta Szigeti. A beruházó vállalatot egyébként egyszemélyes kft-k hozták létre. „Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy vajon milyen válasz érkezett volna a minisztériumba abban az esetben, ha a múlt heti önkormányzati ülésen képviselőtársaim nem kezdeményezik ennek a témának a megvitatását” – tett hozzá.

Csírájában kell a problémát megoldani

Párkány 21 napot kapott a környezetvédelmi minisztérium szakhatóságától, hogy véleményét küldje el ide, a környezetvédelmi minisztériumba – tájékoztatott Farkas Iván. „Ez idő alatt semmilyen mozgolódást ez ügyben nem láttunk. A polgármester nem tárta a képviselőtestület elé, nem kérdezte meg lakossági fórum keretén belül a polgárokat, sem a környező települések lakosait, polgármestereit. Sőt még a testvértelepülés Esztergomot sem tájékoztatták, hogy mi készül. Noha annak idején, amikor a papírgyárban aktív termelés folyt, a füst nagy része a Duna másik oldalára szállt át”. Farkas Iván visszatekintett arra, hogy amikor a Tátra melletti Liptóban a lakosság fellépett egy környezetet szennyező üzem terve ellen, a tiltakozás eredményes volt. A párkányiak is eredményt akarnak! „Csírájában kell a problémát megoldani. Az a tapasztalatunk, hogy ha a beruházások esetében még a tervezeti fázisban az érintett önkormányzat belegyező választ ad, a későbbiekben a beruházást már nem lehet leállítani. Az előkészületeknél kell nagyon keményen hallatni az érintett polgárok hangját” – mondta Farkas Iván, aki szerint fontos mozzanat az is, hogy Esztergom, Komárom-Esztergom megye és a magyarországi környezetvédelmi tárca is jelezte, igényt tartanak a környezetvédelmi hatástanulmány folyamatában való részvételre. (on)