Strana maďarskej komunity pristupuje k nastávajúcim novembrovým župným voľbám s plnou zodpovednosťou. S vedomím, že o najdôležitejších otázkach, týkajúcich sa jednotlivých regiónov, sa rozhoduje v krajských samosprávach, snaží sa o to, aby v týchto parlamentoch mala čo najviac svojich poslancov, ktorí okrem nepochybne vážnych hospodárskych a sociálnych otázok sa budú venovať aj špecifickým otázkam týkajúcim sa našej komunity. Popri hospodárskych investíciách, tvorbe pracovných miest, rekonštrukciách ciest je neoddeliteľnou súčasťou rozmachu našej národnosti aj rozvíjanie školstva a kultúry, a ujať sa tejto úlohy sú ochotní a schopní predovšetkým naši predstavitelia. Okrem toho – uvedomujúc si dôležitosť spomínaných faktov – SMK postaví vlastných kandidátov na post predsedu VÚC v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

Tlačový odbor SMK