A Magyar Közösség Pártja teljes felelősséggel áll a novemberben tartandó megyei választások kérdéséhez. Annak tudatában, hogy az egyes régiókat érintő legfontosabb kérdések a megyei önkormányzatokban dőlnek el, azon igyekszik, hogy a megyei parlamentekben minél több képviselője legyen, akik a kétségkívül súlyos gazdasági és szociális kérdéseken túl szem előtt tartják a közösségünket érintő és éltető sajátos kérdéseket is. A gazdasági beruházások, munkahelyteremtés, útfelújítások mellett az oktatás és a kultúra felvirágoztatása is elengedhetetlen tényezője nemzetrészünk gyarapodásának, s ezt mindenekelőtt a mi képviselőink hajlandók és képesek felvállalni. Mindemellett az MKP – éppen az említett tények fontosságát tudatosítva – Nyitra és Nagyszombat megyében – saját megyeelnökjelöltet állít a soron következő választásokon.

Az MKP sajtóosztálya