Vážení občania Bratislavského samosprávneho kraja,

my, starosta a poslanci Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa sme pred jeden a pol rokom jednomyseľne odsúhlasili vstup samosprávy Vrakune do časovo neobmedzenej štrajkovej pohotovosti pre Vládou SR dlhodobo neriešenou haváriou skládky  CHZJD vo Vrakuni, ktorá narastajúcou kontamináciou podzemných vôd nezvratne ničí zdravie, životy občanov a prírodu na Žitnom ostrove. Keďže alarmujúce výsledky profesionálnych prieskumov skládky, ani všetky naše ústne a mediálne upozornenia nepriniesli zo strany vlády nijaké relevantné riešenie, pozývame Vás, občanov Vrakune, Podunajských Biskupíc, Ružinova, občanov z okolitých obcí BSK, ale aj celého Slovenska na protestné zhromaždenie ktoré sa uskutoční pred

Úradom vlády SR – Námestie slobody v Bratislave

dňa 26.10.2016 o 9:30 hod.

Občania, našou masívnou účasťou preukážeme zodpovednosť za naše životné prostredie a prinútime Vládu SR k plneniu Ústavy SR, podľa ktorej je povinná chrániť, zveľaďovať a šetrne využívať prírodné bohatstvo v prospech svojich občanov a budúcich generácii.

 

JUDr.Ing.Martin Kuruc   starosta

Ing.Milan Šindler predseda komisie

Ing.Zuzana Schwartzová členka komisie