Felhívás

Vereknye pozsonyi városrész polgármestere és a képviselőtestület már másfél éve sztrájkkészültséget hirdetett a kormány által huzamos ideje nem megoldott probléma, a Dimitrov üzem vereknyei hulladéklerakó telepe okozta helyzet miatt, amely a talajvizek egyre fokozódó szennyezésével visszafordíthatatlan egészségi és környezeti károkat okoz a Csallóközben, az itt élő emberek életében. Mivel sem a szakvizsgálatok figyelmeztető eredményei, sem a vereknyei önkormányzat szóbeli és mediális figyelmeztetései nem hoztak a kormány részéről várt megoldást, az önkormányzat Vereknye, Pozsonypüspöki és Főrév, valamint a Pozsony Megyei Önkormányzathoz tartozó települések, de egész Szlovákia polgárait tiltakozó tüntetésre hívják, amelyre

  1. október 26-án 9:30 órakor kerül sor

az SZK Kormányhivatalának épülete előtt (Pozsony, Námestie Slobdy).

Arra kérik az érdeklődőket, jelenjenek meg a megadott időpontban a kormányhivatal előtt, hogy közösen kimutathassák a felelősséget, amelyet környezetük iránt éreznek, s arra késztessék a kormányt, teljesítse az SZK Alkotmányába foglaltakat – a kormány kötelessége, hogy védje, gyarapítsa és kíméletesen használja ki a természeti adottságokat polgárai és a jövő nemzedékek javára.

 

JUDr.Ing.Martin Kuruc   polgármester

Ing.Milan Šindler, a bizottság elnöke

Ing. Schwartz Zsuzsanna, a bizottság tagja