Slovensko nedodržiava v súdnictve medzinárodne garantované práva národnostných menšín. Tlač informovali Ildikó Kőrösi (podpredsedníčka pre samosprávu a verejnú správa), a právnici Ákos Horony a Dávid Nagy.

Slovenská republika podpisom Jazykovej charty Rady Európy sa od roku 2002 zaviazala v medzinárodnej zmluve, že v občianskom súdnom konaní národnostné menšiny môžu používať svoj materinský jazyk bez podmienok. Slovenská republika sa takisto zaviazala, že v týchto konaniach  národnostné menšiny môžu podať dôkazy vo svojom materinskom jazyku, tým, že výdavky spojené s prekladom nebudú dotyčným spôsobovať dodatočné náklady.

Hoci do 1. júla 2016 slovenský zákon nechal pochybnosti ohľadne dodržiavania uvedených záväzkov, ale aspoň nebol v priamom rozpore s Jazykovou chartou.

  1. júla 2016 na miesto spomínaného zákona však nastúpili tri nové kódexy: Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok. Na základe týchto nových zákonov už niet pochýb o tom, že náklady na preklad písomných dôkazov do slovenčiny budú po novom musieť hradiť namiesto štátu občania patriaci k národnostným menšinám. Slovenská republika týmto porušila jeden zo svojich dôležitých medzinárodných záväzkov.

Stará a nová právna úprava, žiaľ, odzrkadľuje dobre známy, cynický prístup: štátne orgány považujú naše jazykové práva za „zbytočnú finančnú záťaž“. Tento prístup zatiaľ spôsobil „len“ to, že štátne orgány sťažovali uplatnenie našich jazykových práv v praxi. Prvým júlom však tento cynizmus dosiahol vyšší stupeň: uplatnenie jedného z našich najdôležitejších jazykových práv bol znemožnený prostriedkom zákona, čím navyše boli spôsobené dodatočné náklady pre národnostné menšiny.

V súvislosti s našimi jazykovými právami SMK upozorňuje predstaviteľov štátnych orgánov – a zvlášť ministerku spravodlivosti -, že členovia národnostných menšín na Slovensku platia dane presne tak, ako ktorýkoľvek iný občan štátu, a tým náklady prekladov značne uhradia. SMK pokladá za poburujúce, že došlo k takému hrubému protimenšinovému kroku, k akému došlo naposledy počas spoločnej vlády Roberta Fica, Vladimíra Mečiara a Jána Slotu.

SMK vyzýva ministerku spravodlivosti, aby iniciovaním novelizácie zákona neodkladne zabezpečila naše jazykové práva v súdnictve, garantované medzinárodnou zmluvou.