(Videóval frissítve) A Magyar Közösség Pártja sajtótájékoztatót tartott az MKP pozsonyi székházában, "Új törvénykönyvek, régi reflexek" címmel. 2016. július 1-jén a polgári bírósági eljárást szabályozó törvénykönyv helyébe három új törvénykönyv lépett. Az új törvénykönyvek súlyos visszalépést jelentenek a polgárok anyanyelv-használati joga terén, sértik Szlovákia nemzetközi kötelezettségvállalásait, s ezzel összességében az első Fico-kormány korszakát idézik. A sajtó képviselőit Kőrösi Ildikó, az MKP önkormányzati és közigazgatási alelnöke, valamint Horony Ákos és Nagy Dávid jogi szakértők tájékoztatták.

sajto_1

Szlovákia az Európa Tanács Nyelvi Kartája aláírásával 2002-től kezdve nemzetközi szerződésben vállalja, hogy a polgári bírósági eljárásokban a nemzeti kisebbségek feltétel nélkül használhatják az anyanyelvüket. Szlovákia ugyanígy vállalja, hogy ezen eljárásokban a nemzeti kisebbségek az írásos bizonyítékokat anyanyelvükön is benyújthatják, miközben a szlovák nyelvre fordítás költségeivel nem okoz többletkiadást az érintetteknek.

Bár 2016. július 1-ig a vonatkozó szlovákiai törvény és a joggyakorlat kétségeket ébresztett e vállalások betartásával kapcsolatban, de legalább nem álltak egyértelműen szemben a Nyelvi Chartával.
2016. július 1-jén azonban az említett törvény helyébe három új törvénykönyv lépett: a Polgári Perrendtartás, a Polgári Nemperes Eljárások Törvénykönyve és a Közigazgatási Perrendtartás. Az új törvények alapján immár nem kétséges, hogy az írásos bizonyítékok szlovák nyelvre fordításának költségeit az állam helyett immár a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárnak kell majd viselnie. Szlovákia ezzel megsértette egyik fontos nemzetközi kötelezettségvállalását.

Az régi és az új szabályozás sajnos a már jól ismert, cinikus hozzáállást tükrözi: az állami szervek „felesleges anyagi tehernek“ tekintik nyelvhasználati jogainkat. E hozzáállás eddig „csak“ azzal járt, hogy az állami szervek nehezítették nyelvi jogaink gyakorlati érvényesítését. Július 1-jével azonban a cinizmus egy új fokára léptek: törvényileg lehetetlenné tették egyik fontos nyelvi jogunk érvényesítését, amivel ráadásul súlyos költségeket okoznak a nemzeti kisebbségeknek.

Nyelvi jogaink kapcsán az MKP figyelmezteti az állami szervek képviselőit – különösen az igazságügyi minisztert -, hogy a szlovákiai nemzeti kisebbségek tagjai ugyanúgy adót fizetnek az államnak, mint bármelyik más polgár, így a fordítások költségeit bőven megfizetik. Az MKP felháborítónak tartja, hogy olyan kisebbségellenes lépésre került sor, amilyenre legutóbb a Fico-Slota-Mečiar-kormány idején volt példa.

Az MKP felszólítja az igazságügyi minisztert, hogy törvénymódosítás kezdeményezésével haladéktalanul biztosítsa hatályos nemzetközi szerződés alapján járó bírósági nyelvhasználati jogainkat.