Kto mlčí, ten svedčí

Na prvom zasadnutí nového Republikového predsedníctva SMK sa zhodnotilo obdobie uplynuté od volebného snemu SMK. Na čele novozvolených zástupcov sa štruktúry SMK pustili do aktívnej činnosti.

Niekoľko dní pred začatím slovenského predsedníctva v Rade EÚ prežíva Slovensko vnútropolitickú krízu. Podľa SMK sa súčasný minister vnútra do dnešného dňa neočistil od podozrení z korupcie a neoprávnených daňových machinácií. Robert Kaliňák sa dostáva do sériových protirečení, ktoré diskreditujú nielen jeho osobu, ale aj ním riadené ministerstvo, zároveň celú slovenskú vládu.

S jeho menom a funkciou ministra sa spája nevyriešený prípad Hedvigy Malinovej, jej povláčenie a vyhnanie z krajiny, zbitie fanúšikov DAC-u v novembri 2008, ale aj mnoho ďalších nevyriešených prípadov. Jeho status sa stal neúnosným. Voliči majú právo spoznať pravdu, preto SMK očakáva od vládnej koalície, aby ho odvolala a umožnila vyšetrovacím orgánom, aby mohli konať bez politického ovplyvňovania. Koaliční predstavitelia nemôžu kryť protizákonné činy.

Na rokovaní republikovej rady bola jednou z ďalších dôležitých tém otázka elektronických médií. V programe verejnoprávnej televízie ohľadom pomeru počtu členov maďarskej menšiny na Slovensku ďaleko zaostáva vyhranený čas na národnostné vysielanie, v našom prípade na vysielanie v maďarskom jazyku. Preto SMK bude iniciovať u  Rady pre vysielanie a retransmisiu, ako aj u zástupcov verejnoprávnych inštitúcií zabezpečenie vysielania programov v pomere k počtu menšinového obyvateľstva a vypracuje za týmto účelom novelizáciu zákona.

Strana maďarskej komunity vyjadruje nádej, že vo štvrtok bude väčšina občanov Veľkej Británie v referende hlasovať za zotrvanie Británie v EÚ. Naším záujmom, ako občanom Slovenskej republiky, je silná Európa.

Rimavská Sobota, 21. júna 2016