Prebiehajú Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, v júni sa uskutočnia Majstrovstvá Európy vo futbale a ešte v tomto roku bude usporiadané najväčšie športové podujatie sveta – olympijské hry. Podujatie, ktoré je dôležité pre každú krajinu najmä z pohľadu  dosiahnutia čo najväčších úspechov. Každá medaila získaná športovcom našej krajiny je pre nás neopísateľnou reklamou a ich úspech pomáha budovať imidž štátu. K tomu je však nevyhnutné, aby boli zabezpečené podmienky na výchovu športových talentov v rôznych disciplínach, čím by  sa zvyšovala pravdepodobnosť získania olympijských medailí.

Bez masového športu a každodenného pohybu nie je zdravšia spoločnosť

V SMK sme toho názoru, že je potrebné v školách a školských zariadeniach zaviesť komplexnú stratégiu starostlivosti o nadaných športovcov. Kvalitne vybavené telocvične, telocvične celkovo. Nie len v školách, ale aj  v škôlkach by mala byť rozvíjaná infraštruktúra na úseku športu. Uvedomujeme si, že dnešné  deti a mládež majú v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami výrazný nedostatok pohybu. Súčasná vláda, ale aj vláda predchádzajúca, prisľúbila, že bude venovať dostatok pozornosti výchove mladých športovcov, ako aj podpore masového športu, čím sa bude snažiť o zabezpečenie budovania zdravej spoločnosti. Pod pojmom rozvoja infraštruktúry však  súčasná vláda chápe niečo úplne iné, ako SMK. My sme presvedčení, že šport treba podporovať za inú cenu a iným spôsobom, než ako to robí súčasný minister školstva, resp. vláda.

Minister školstva Peter Plavčan na tlačovej besede 12. mája vyhlásil, že bude postavený národný futbalový štadión  s celkovou investíciou 75 miliónov Eur. Konečne, aj nás to potešilo! Šokovala nás však konečná suma a spôsob rozhodovania. Vláda poskytne nenávratnú dotáciu vo výške 27,2 milióna Eur oligarchovi, ktorý štadión postaví za 75 miliónov Eur bez vyhlásenia verejnej súťaže. Okrem toho, že to nie je práve etický krok (chceme to ministerstvu len jemne naznačiť), projekt je očividne predražený, takže znovu niekto nekontrolovateľne a ľahko príde k značnému balíku peňazí. Nie je teda náhoda, že vláda pokračuje v smerovaní svojej predchodkyne: z verejných zdrojov  podporuje spriaznených  oligarchov! Nič nového pod slnkom. Zamyslime sa trošku, namiesto toho, aby sme dotáciu v sume 30 miliónov Eur určenú na rekonštrukciu a vybavenie telocviční na území celého Slovenska  navýšili aspoň o sumu spomínanej nenávratnej dotácie, ponúkneme ju radšej podnikateľovi – multimilionárovi a oligarchovi, na financovanie jeho predraženého štadióna. Pretože národný futbalový štadión ani po ukončení výstavby nebude patriť do majetku štátu! V záujme objektivity je mojou povinnosťou upozorniť na fakt, že ak sa podnikateľ rozhodne štadión predať štátu, z predajnej ceny bude odpočítaná nenávratná finančná pomoc v sume 27,2 milióna Eur. Práve z tohoto dôvodu je to nehorázne a neetické. V tejto veci sa v parlamente dodnes nikto neozval, pritom je to do očí bijúca finančná machinácia. Štadióny v okolitých mestách (Ženeva, Budapešť a iné) s rovnakou kapacitou boli postavené približne za polovičnú cenu, formou verejnej súťaže či verejného obstarávania.

sa1SMK nemá problém s tým, že sa začala výstavba národného futbalového štadióna, veď hlavné mesto Slovenska je posledným z miest strednej a východnej Európy, ktoré vlastným štadiónom na odohratie medzinárodných zápasov nedisponuje, a preto je jeho výstavba nevyhnutná. Máme však problém so skutočnosťou, že financovanie stavby je predražené, nebolo vyhlásené verejné obstarávanie, ani verejná súťaž na projektovú dokumentáciu a ani na samotnú výstavbu.  Pritom táto vysoká suma by mala byť využitá na tom úseku školstva, kde sú výrazné nedostatky, napríklad na spomínané rekonštrukcie telocviční. Cieľom SMK je, aby bola vypracovaná stratégia na podporu masového športu a športových talentov, na zavedenie každodenných hodín telesnej výchovy, čo je však podmienené vhodným technickým vybavením telocviční v školách a školských zariadeniach. Okrem toho je potrebné postaviť športové centrá na podporu športu na regionálnej úrovni, ktoré fungujú v susedných štátoch (viď Maďarsko). Finančná dotácia vo výške 30 miliónov Eur na rekonštrukciu telocviční je smiešna a zároveň smutná čiastka, ak si uvedomíme, že pred 16 rokmi Dzurindova vláda len na technické vybavenie poskytla 300 miliónov korún (berme do úvahy vtedajšiu reálnu hodnotu).

Bez masového športu a každodenného pohybu nie je zdravá spoločnosť, bez úspešného vrcholového športu nie je možné vybudovať dobrý imidž štátu. Pre SMK je toto priorita!

István Samu, člen výkonného predsedníctva SMK