Az MKP részéről továbbra sem szeretnénk minősíteni Nagy József EP-képviselőnek az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos ismereteit, amelyek alapján arra a téves következtetésre jutott, hogy az európai polgári kezdeményezés szervezője, illetve az aláírások gyűjtője az Európai Bizottság. Nagy József EP-képviselő újabb téves reakciója kapcsán ismét csak a tényeket hívjuk segítségül, ezúttal az európai polgári kezdeményezések jogi alapját képező 211/2011/EU számú uniós rendelet megfelelő értelmező rendelkezéseinek formájában:

2. cikk, 3. pont: szervezők: a polgári kezdeményezés előkészítéséért és a Bizottsághoz való benyújtásáért felelős, polgári bizottságot létrehozó természetes személyek".

5. cikk, (2) bekezdés: „A szervezők a támogató nyilatkozatokat papírformátumban vagy elektronikusan gyűjthetik. Amennyiben a támogató nyilatkozatokat online gyűjtik, a 6. cikk rendelkezései alkalmazandók."

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20150728&from=HU

A fentiekből egyértelmű: a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés esetében szervezőnek és a támogató nyilatkozatok (aláírások) gyűjtőjének a FUEN által létrehozott héttagú polgári bizottság minősül (amely a szervezési feladatokat saját döntése alapján megosztotta a tagszervezeteivel és mindenki mással, aki csatlakozik az aláírásgyűjtéshez). Nagy József képviselőt valószínűleg a „bizottság” kifejezés téveszthette meg, így keverve össze a polgári bizottságot az Európai Bizottsággal. Márpedig az Európai Bizottság a polgári kezdeményezések lebonyolításában csupán bizonyos technikai-adminisztratív feladatokat lát el (pl. az online aláírásgyűjtés honlapjának fenntartása), az említett uniós rendelet 6. cikk (2) bekezdésének megfelelően:

A Bizottság 2012. január 1-jéig az online gyűjtési rendszerek tekintetében e rendelet előírásainak való megfeleléshez szükséges műszaki és biztonsági jellemzőkkel rendelkező, nyílt forráskódú szoftvert fejleszt ki, és azt fenntartja. A Bizottság a szoftvert ingyenesen bocsátja rendelkezésre."

Nagy József képviselő tehát - hasonlattal élve - nem állít kevesebbet, mint azt, hogy bármely témájú szlovákiai aláírásgyűjtésnél a Belügyminisztériumot kell tekinteni az aláírások gyűjtőjének és szervezőjének, csak azért, mert a minisztérium bizonyos technikai-adminisztratív feladatot lát el (az aláírások hitelességének ellenőrzése).

Az MKP sajtóosztálya

Címkék: FUEN, Európa