Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) június 20-23-án Hollandiában, a frízföldi Leeuwarden/Ljouwert városában tartotta soron következő éves kongresszusát. Az esemény fő üzenete annak az európai kisebbségek és többségi társadalmak között létrehozandó paktumnak az elfogadása volt, amelynek célja az őshonos kisebbségek identitásának megőrzése, asszimilációjuk megállítása, illetve kulturális, oktatási és nyelvhasználati ügyeik önálló, önkormányzati intézmények keretei közötti intézése.

A FUEN a paktum szövege szerint arra ösztönözi az európai államok többségi társadalmait, hogy előítéletektől mentesen hallgassák meg a nemzeti és nyelvi kisebbségek hangját, igényeit, hogy azok valóban egyenlő jogokat élvezhessenek a többségi társadalmak tagjaival. A paktum az európai kisebbségekhez intézett felhívással zárul: „Legyetek részesei a történelem alakításának. A Minority SafePack kezdeményezés az Európai Unió történetének egyik legfontosabb teljesítményévé válhat, és mi együtt vagyunk azok, akik ezt valóra válthatják”.

A FUEN taggyűlése szombaton felhatalmazta a szervezet elnökségét, hogy a Minority SafePack Kezdeményezéshez összegyűjtött több mint 1,3 millió aláírást - a tagállami hatóságok visszaigazolását követően - akkor nyújtsa majd be az Európai Bizottságnak, amikor az a gyorsan változó európai politikai helyzetet is figyelembe véve a kezdeményezés sikeresélyei szempontjából a legalkalmasabb. E felhatalmazásra tekintettel elképzelhető, hogy a kezdeményezés aláírásait majd csak a jövőre esedékes európai parlamenti választásokat követően felálló, új összetételű Európai Bizottságnak nyújtják be.

A kongresszus kiemelten foglalkozott a Minority SafePack kezdeményezés aláírásgyűjtési időszaka alatt a tagszervezeteknél felhalmozódott tapasztalatok kiértékelésével. A Magyar Közösség Pártja (MKP) részéről Csáky Pál EP-képviselő értékelte a szlovákiai tapasztalatokat. Elmondta, hogy a Felvidéken példaértékű összefogásnak lehettünk tanúi az elmúlt háromnegyed évben, amit a 69 ezer összegyűlt aláírás is igazol. Az MKP 52 ezer aláírást gyűjtött össze papíralapon, továbbá a legkülönbözőbb civil és egyházi szervezetek, illetve magánszemélyek is komoly aktivitást fejtettek ki. A képviselő külön témaként részletesen kifejtette az európai kisebbségvédelem terén eddig elvégzett munkára támaszkodó és a közeljövő lehetőségeit számba vevő stratégiai és taktikai irányokat.  Csáky Pál kiemelte: a változó európai politikai környezetben az európai kisebbségek fokozódó aktivitásának és egyre szervezettebb együttműködésének köszönhetően kivételes esélyek teremtődtek, ezért a kisebbségi érdekvédőkre a mostaninál nagyobb felelősség hárul. „A munkát mindenkinek el kell végeznie. Otthon, a közösségekben is, és az EP-ben is.” – ösztönözte Csáky a munkájukban való „még nagyobb fokozatra kapcsolásra” a kisebbségek érdekvédelmét felvállalókat.  

A FUEN taggyűlése végül az elkövetkező két év kongresszusainak helyszínét vitatta meg. A küldöttek a 2019-es kongresszus helyszínéül Ukrajnát választották. A 2020-as helyszínre több javaslat volt, az MKP nevében Tárnok Balázs terjesztett elő pályázatot, amelyet a küldöttek végül meg is szavaztak. A jövőre hetven éves, kisebbségvédelemben európai szinten irányt adó, egyre erősödő és dinamizálódó FUEN tehát 2020-ban Kassán tartja majd éves kongresszusát.

Az MKP sajtóosztálya

2018. június 25.

Címkék: Csáky Pál , FUEN