A Magyar Közösség Pártja a szlovákiai magyar sajtó egy részében megjelent hírek kapcsán fontosnak tartja leszögezni, hogy a Nagy József (Most-Híd) európai parlamenti képviselő által készített ún. kisebbségi jogminimum-jelentés tervezetét nem mutatták be érdemben, annak tartalma nem ismert, ezért azt az MKP sem tudja véleményezni.  

Általánosságban viszont rögzítjük, hogy a Magyar Közösség Pártja minden olyan kezdeményezést támogat, amelynek célja, hogy az Európai Unió érdemi és hatékony jogi és intézményi garanciákat biztosítson az őshonos kisebbségek identitásmegőrzéséhez. A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a fokozatosan megalkotandó uniós jogszabályok minőségén legyen a hangsúly. Szlovákiában és más uniós tagállamokban ugyanis kiábrándító tapasztalataink vannak az olyan, eredetileg kisebbségvédelmi célú jogszabályokkal, amelyek általános megfogalmazásúak és/vagy tartalmuk az adott kisebbségeknek alacsony jogszintet biztosítanak, illetve a gyakorlatban nehezen vagy egyáltalán nem kikényszeríthetők. Az ilyen jogszabályok nem védik a kisebbségeket, ellenben az egyes tagállamok (pl. Szlovákia) számára kiválóan használhatók „kirakatjogokként” a nemzetközi fórumokon, ezzel semlegesítve a kisebbségek tényleges érdekérvényesítését.  

Éppen ezért el kell kerülni minden olyan csapdát, amely magának az európai uniós kisebbségvédelmi sztenderdnek a megalkotásánál az átalányjellegű jogminimum-filozófiát vegyítené azzal a módszerrel, hogy a tagállamok számára csak megfelelően általános elveket, „célokat” határoznak meg. Ennek a kombinációnak a kizárólagos alkalmazása végül a hírhedt franciaországi „kisebbségvédelemhez” közelítő uniós kisebbségvédelmi sztenderdet eredményezhet, azzal, hogy a tagállamok egy ilyen uniós irányelvben szereplő minimumcélokat is a maguk belátása szerinti eszközökkel válthatnák konkrét intézkedésekre. Sajnos nem igényel nagy képzelőerőt, hogy például Szlovákiában,  ahol még a  konkrét tartalmú belföldi kisebbségi jogok végrehajtását  is nagyon sokszor elszabotálják, kinek-minek az érdekében állna egy tartalmában keveset nyújtó és a végrehajtás tág lehetőségei között semlegesíthető európai sztenderd. Mindenképpen el kell kerülni, hogy az uniós kisebbségvédelmi sztenderd a nemzeti kisebbségeket érdekeinek szolgálata helyett bizonyos tagállamok érdekeit szolgáló  „kirakatjogok” gyűjteményeként szülessen meg.

Az MKP számára világos, hogy az uniós kisebbségvédelmi rendszer kiépítése egy nehéz, összetett és hosszú távú feladat. Ebben a folyamatban a politikai előkészítésnek, a közvetlen „népi” kezdeményezéseknek, a több uniós intézmény egyidejű és több módszerrel folytatott folyamatos „masszírozásának” van jelentősége. Egy, a nemzeti kisebbségeknek valóban megfelelő jogszabály elfogadása már csak ennek az évekig tartó aprómunkának a befejező fejezete, eredménye lenne. Ezért is tartjuk kifejezetten károsnak, ha ennek a folyamatnak a sikeres elemeit egyesek kétes politikai célból becsmérlik, vagy akár konkrét adminisztratív lépéseket tesznek ellenük – mindezt nemzeti kisebbségi helyzetből.

A Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezés az Európai Bizottsággal szemben megállta a helyét a luxemburgi bíróságon, és végül több mint 1,3 millió polgár támogatta, jelenleg az Európai Bizottság van lépéskényszerben. A Csáky Pál képviselő által kezdeményezett, az összes frakció által februárban megszavazott kisebbségvédelmi határozat politikai áttörést hozott az Európai Parlamentben. Ezen kívül az évek során sok  más eredmény is született, számos kisebbségi érdekérvényesítő csapatmunkájában. Külön fejezetet jelent a strasbourgi Európa Tanács terepe, az ottani eredmények közvetve hatnak az uniós fórumokra is. Illúzió azonban azt gondolni, hogy az uniós kisebbségvédelem ügye, pl. az Európai Parlament fórumán, a célegyenesnek akár csak a közelébe is ért. Tény, az őshonos nemzeti kisebbségek ügye valójában egy újabb szakaszba jutott, amelynek a komoly részeredmények folytán már van valós tétje: tovább haladni egy használható és stabil uniós kisebbségvédelmi építmény felé, vagy formálisan megpróbálni „átadni” egy félig sem kész, használhatatlan építményt, amely nem a kisebbségek érdekeit szolgálja. Az MKP csak a kisebbségeket ténylegesen szolgálni képes uniós kisebbségvédelmi rendszert tartja az egyetlen értelmes és elfogadható célnak. 

A politikai munka következő szakaszának első lépéseként Csáky Pál képviselő nagyszabású szakmai konferenciát rendez május 16-án az Európai Parlamentben, amelyen többek között Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke ismerteti a Bizottságnak az őshonos kisebbségek védelmével kapcsolatos vízióját.

Az MKP sajtóosztálya

Címkék: Csáky Pál , FUEN