Tusványoson hagyomány a pénteki nemzetpolitikai fórum. Így volt ez most is, a Felvidékről Menyhárt József MKP-elnök vett részt a 12 politikus részvételével tartott „Kárpát-medence, a biztos pont” című rendezvényen.

A beszélgetést Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai szakértő vezette a következő meghívott előadók részvételével: Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (Erdély) elnöke, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Szövetségének ügyvezető alelnöke, Klement Kornél, a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének alelnöke, Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke és Tánczos Barna, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke.

Semjén Zsolt rámutatott, szimbolikus jelentősége is van annak, hogy a magyar nemzetrészek képviselői együtt tartanak nemzetpolitikai fórumot, hiszen a nemzetrészek nemcsak önmagukért felelősek, hanem egymásért is. Hangsúlyozta, hogy minden magyar egyenlő, egyetlen magyar nemzet van, és annak tagjai közjogi értelemben nem kategorizálhatók. Ma a magyar állampolgárság felvételével Trianonra is választ adhatunk, és kifejezhetjük együvé tartozásunkat. A mai magyar kormány számára természetes, hogy támogatja a Magyarország államhatárain túl élő magyarságot, jelenleg évi 90 milliárd forintot fordítanak nemzetpolitikára, míg a szocialista kormányzás idején ez tízszer kevesebb volt. A miniszterelnök-helyettes nem kertelt, kimondta, 2004-ben, amikor a Gyurcsány-kormány a kettős állampolgárság ellen lépett fel, nemzetárulás történt.

Menyhárt József tájékoztatott a felvidéki felmérések eredményéről. „Nem szolgálhatunk két úrnak” – idézte a bibliai sorokat. Az MKP elnöke az etnikai alapú politizálást tartja az egyedüli járható útnak megmaradásunk és szülőföldön való boldogulásunk szempontjából. Az MKP-ban folyó csapatmunka érzékeltetéséhez több munkatársa nevét is felsorolta, nemcsak az országos elnökségből, hanem az ifjak közül is. A nők szerepének fontosságára is felhívta a figyelmet, hangsúlyozta, hogy a párt öt alelnöke között három hölgy van. A magyarországi támogatások jelentőségéről is szólt, hozzátéve, hogy saját problémáink megoldását magunknak kell megcselekednünk. Itt hangsúlyozta a gyermekvállalás fontosságát is. A szlovákiai Kisebbségi Kulturális Alapból a magyarokat támogató 4 millió euróról szólva megjegyezte, hogy Magyarországról csak a Bethlen Gábor Alapon keresztül 28 millió euróval támogatják a magyarságot. A megyei választásokkal kapcsolatban megnevezte a párt megyei elnökjelöltjeit, Berényi Józsefet és Farkas Ivánt. Az MKP elnöke felhívta a figyelmet arra is, hogy az asszimiláció mellett a gazdasági okok miatti belső migráció is gyengíti sorainkat. Szükséges, hogy a magyarság a kultúra és az oktatás autonómiája mellett gazdasági téren is biztos alapokon álljon. „Hiszek a magyarság összefogásában” – mondta.

Brenzovics László a kárpátaljai magyarság nehéz helyzetére mutatott rá. Az Ukrajna és Oroszország közötti konfliktus miatt sokan kivándoroltak, de kevesebben tettek így, mint az ukrajnai átlag.

Kelemen Kornél köszönetet mondott a rendezőknek, mint mondta, a nyugati magyarság először vesz részt a tusványosi fórumon. Elmondta, a diaszpórában élő magyarok egyfajta nagykövetként nagy mértékben hozzájárulnak a magyar értékek népszerűsítéséhez. A határozott politikát folytató, büszke Magyarország ebben segít nekik. „Az autonómia gondolatát támogatjuk, terjesztjük, és ezzel a Kárpát-medencei magyarságot is segítjük”.

Horváth Ferenc örömmel tájékoztatott arról, hogy Lendván hamarosan főkonzulátus nyílik. Rámutatott a sport szerepére is a kapcsolattartások terén.

Az erdélyi blokknak három szereplője is volt. Valamennyien támogatják Magyarország nemzetpolitikáját. Biro Zsolt tapasztalata a Felvidék számára is fontos lehet: „Ahol megjelennek a vegyes pártok, az asszimiláció exponenciálisan felgyorsul”. Tánczos Barnaaz RMDSZ által kezdeményezett, és a FUEN-ben meghirdetett aláírásgyűjtés fontosságáról is szólt, mellyel az őshonos kisebbségek jogait szeretnék törvényes keretek között biztosítani az Európai Unióban. Szilágyi Zsolt az erdélyi magyar népakarat meghallgatásának és az autonómia megvalósulásának szükségességét emelte ki.

Jankovics Róbert tájékoztatott arról, hogy Horvátországban a magyarok végre már a választásokon is jól szerepeltek.

Pásztor István elmondta, Szerbiában ma a magyarságra nem tekintenek veszélytényezőként, hanem Szerbia megbecsült polgáraiként.

A Kárpát-medencei vezető magyar politikusok folytonosságot szeretnének a nemzetpolitikában. A fórum valamennyi résztvevője nagyra értékelte Magyarország, illetve Orbán Viktor kormányának segítségét. Budapest biztos pontnak számít, a határon túli magyar szavazatok mintegy 3 mandátum sorsáról dönthetnek a jövő évi országgyűlési választáson. Potápi Árpád János államtitkár ezt így kommentálta: „Közös sikerek, mert a célok meghatározásakor is együtt voltunk”.
(ON)