Pontosan mi ez a Minority Safepack kezdeményezés?

Az Európai Unióban 60 millió olyan polgár él, aki valamelyik őshonos nemzeti kisebbséghez tartozik. Jogaik szülőföldjükön különböző mértékben biztosítottak. Míg egyes uniós tagállamokban e kisebbségeket, nyelvüket és kultúrájukat az országot erősítő értékként kezelik, másutt – kimondva vagy kimondatlanul – a mielőbbi asszimilációjukban érdekeltek.

Egy európai szintű, a tagállamok számára kötelező kisebbségvédelmi rendszer egységesítené a jogvédelmet és javítana a nemzeti kisebbségek helyzetén. Néhány éve szerencsére megszületett egy olyan uniós lehetőség, hogy ha egymillió uniós polgár összefog és aláírásával támogat egy kezdeményezést, akkor az Európai Bizottságnak a konkrét témában el kell indítania az uniós jogalkotási folyamatot…

…ez egy hatalmas lehetőség az őshonos kisebbségeknek. Az Európai Nemzeti Kisebbségek Föderatív Uniója (FUEN) nevű kisebbségvédelmi szervezet (amelynek a Magyar Közösség Pártja is tagja) ezt a lehetőséget kihasználva dolgozta ki a Minority SafePack című kisebbségvédelmi kezdeményezést.

A Minority SafePack rögös úton haladt. Az Európai Bizottság először megtagadta a bejegyzését. A FUEN azonban a luxemburgi EU Törvényszékhez fordult, amely végül meghátrálásra kényszerítette az Európai Bizottságot. A kedvező bírósági ítélet után a kezdeményezés a következő fázisába léphetett: 2018. március végéig össze kell gyűjteni egymillió támogató aláírást, legalább hét tagállamban.

Az Európai Uniónak változásra van szüksége. A reformok előtt álló Európai Unióban történelmi esély van arra, hogy a nemzeti kisebbségek védelme a jelenleginél jóval nagyobb hangsúlyt kapjon. Ehhez azonban az őshonos nemzeti kisebbségeknek hallatni kell a hangjukat és kezdeményezőleg kell fellépniük.

Nekünk, szlovákiai magyaroknak és más európai kisebbségeknek, meg kell mutatnunk, hogy számbeli kisebbségi helyzetünk nem jelenti azt, hogy minőségileg is kevesebbek vagyunk. Nyelvünk, kultúránk nem értéktelenebb másokétól, ezért az Európai Unió által garantált, egyenlő bánásmódot érdemlünk.

Kiállunk magunkért és összegyűjtük az egymillió aláírást! Támogassa aláírásával az európai kisebbségek kezdeményezését, hogy ne rajtunk múljon!

Milyen területekre terjed ki a kezdeményezés?

  • a kultúránk, oktatásügyünk és hagyományaink támogatása
  • szabad anyanyelvhasználat
  • egyenlő bánásmód kisebbség és többség között
  • Európai Uniós jogvédelem a kisebbségek számára

A kezdeményezés teljes szövege itt tölthető le.

Hogyan támogathatom a kezdeményezést?

A kezdeményezést papír formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával vagy online űrlap kitöltésével támogathatod.

Mire ügyeljek a papír formanyomtatvány kitöltésénél?

A formanyomtatványt NAGYBETŰKKEL kell kitölteni.

Egy formanyomtatvány legfeljebb három személy adatait és aláírását tartalmazhatja.

A kitöltött formanyomtatványokat kérjük a következő címre eljuttatni: Strana maďarskej komunity / Magyar Közösség Pártja, Čajakova 8, 811 05 Bratislava/Pozsony

Mit kell tudni a kezdeményezés online támogatásáról?

Támogathatom egyszerre papír formanyomtatványon és online űrlapon is a kezdeményezést?

Nem, csak az egyik változatban lehet támogatni, mindkettőben nem.

Ha az online űrlapot választod, nem kell rendelkezned elektronikus aláírással…elég csak megadni a kért személyes adataidat. Az online űrlap kitöltése is csak 1 percet vesz igénybe.

Nem vagyok 18 éves. Támogathatom (aláírásommal) a kezdeményezést?

Sajnos nem, de szólhatsz a 18 évnél idősebb barátaidnak, szüleidnek, rokonaidnak, hogy ők írják alá!

Szlovák állampolgár vagyok, de nincs Szlovákiában bejegyzett lakhelyem. Támogathatom (aláírásommal) a kezdeményezést?

Igen, szlovák állampolgárként a lakhelyedtől függetlenül írhatod alá a Szlovákiában használt papír formanyomtatványt vagy töltheted ki a Szlovákiában használt online űrlapot.

Nincs szlovák állampolgárságom, de van Szlovákiában bejegyzett lakhelyem. Támogathatom (aláírásommal) a kezdeményezést?

Igen, de csak akkor írhatod alá a Szlovákiában használt papír formanyomtatványt vagy töltheted ki a Szlovákiában használt online űrlapot, ha rendelkezel egy másik uniós tagország állampolgárságával.

Nincs szlovák állampolgárságom, sem pedig Szlovákiában bejegyzett lakhelyem. Támogathatom a kezdeményezést?

Nem, legalábbis a Szlovákiában használt áláírásgyűjtő formanyomtatvány vagy online űrlap igénybevételével nem.

Van szlovák állampolgárságom, sőt, kettős állampolgár vagyok. Két különböző állampolgárként (kétszer) is támogathatom a kezdeményezést?

Nem, csak egyszer! Azonban eldöntheted, hogy milyen állampolgárként támogatod.

A papír formanyomtatványok esetében az aláírásodat és az adataidat a szlovák Belügyminisztérium ellenőrzi majd, amit később igazol az Európai Bizottság felé. Ezért ne jelölj meg külföldi állampolgárságot, ha azt később esetleg megbánnád.

Milyen személyes adatokat kell megadnom a kezdeményezés támogatásához?

Családi név, születéskori családi név, utónév, a bejegyzett lakhely címe, a születés ideje és helye, állampolgárság.

Meg kell adnom valamelyik személyazonosító okmányom számát a kezdeményezés támogatásához?

Nem, a Szlovákiában használt papír formanyomtatvány vagy online űrlap esetében nem kell megadni ilyen adatot.

Személyes adataimat milyen célra használják fel?

  • A megadott személyes adatokat kizárólag ehhez a polgári kezdeményezéshez beérkezett támogató aláírások számának ellenőrzése és igazolása céljából lehet a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkezésére bocsátani, illetve adott esetben az ezzel kapcsolatos közigazgatási vagy jogi eljárások céljából lehet feldolgozni. Az adatok semmilyen egyéb célra nem használhatók fel. Az érintetteknek jogukban áll hozzáférni személyes adataikhoz.
  • Minden támogató nyilatkozatot megsemmisítenek legkésőbb a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének napjától számított 18 hónapon belül, vagy közigazgatási és jogi eljárás esetében, legkésőbb egy héttel a szóban forgó eljárás lezárását követően.
  • Az adatvédelmi nyilatkozat itt érhető el.

Mi lesz, ha összegyűlik az egymillió aláírás (és online támogató nyilatkozat)?

  • Az összegyűjtött aláírásokat benyújtjuk az Európai Bizottságnak. Az aláírásoknak és az online támogató nyilatkozatoknak az a szerepe, hogy bebizonyítsa: az uniós szintű kisebbségvédelemre van társadalmi igény, ezért az EU-nak foglalkoznia kell a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelmével.
  • Az Európai Bizottság feladata lesz kidolgozni a nemzeti és nyelvi kisebbségek jogait szavatoló törvénycsomagot, amelyet aztán minden uniós tagállamnak alkalmaznia kell.

 

Vissza a "Minority Safepack" oldalunkra

Címkék: FUEN