A galántai nevelőintézetben történt brutális szexuális bántalmazás kapcsán már sokan megszólaltak, de a személyes felelősségvállalás még várat magára. A fejlettebb demokráciákban a történtek után lemondásával a szociális tárca vezetője, a gyermekombudsman, még talán a belügyminiszter is haladéktalanul vállalta volna a felelősséget, de Szlovákiában a politikusok felelősségvállalása kimerül a semmitmondó nyilatkozatokban és a megunásig ismételt frázis: a „keressük a felelősöket“ pufogtatásában.

Vitathatatlan, hogy közvetlenül egyikük sem felelős a történtekért, de a politikai felelősség egyértelműen Richtert, Kaliňákot és Tomanovát terheli. Mivel a kormányfő úgysem fogadná el lemondásukat, párttársairól lévén szó, ezért is érthetetlen, miért nem tették meg ezt a lépést. Csupán két magyarázata lehet a dolognak: vagy érintettek valamilyen szinten az intézet támogatása körül szárnyra kapott híresztelések kapcsán, vagy ami még sokkolóbb, hogy fel sem fogják az elkövetett bűncselekmény súlyosságát, a  társadalomra kiható veszélyét és a sértettek testi és lelki fejlődését tartósan károsító hatásait. Nem szabad figyelmen kívül hagyni ugyanis az eset kapcsán - a hasonló sorsú családok körében már rezonáló - egyre terjedő általános bizalmatlanságot az egyes szociális intézmények iránt, amelyek kiskorúakkal és fiatalkorúakkal foglalkoznak. Félő, hogy a segítség bizalmatlanságból eredő elutasítása következtében ezek a gyermekek súlyos és visszafordíthatatlan testi és lelki károsodást szenvednek, szakszerű segítség híján a következmények visszafordíthatatlanná válnak.

A Magyar Közösség Pártja határozottan elítél mindennemű erőszakos megnyilvánulást, különösen a gyermekek, nők és az idősek kárára elkövetett erőszakot. Felszólítjuk az illetékeseket olyan preventív ellenőrző mechanizmusok kidolgozására, amelyek a jövőben szociális intézményeinkben lehetővé teszik az ilyen és az esethez hasonló történések előfordulásának megelőzését és megakadályozását. Elvárjuk a szlovák bűnüldöző szervektől, hogy mielőbb találják meg a bűnösöket és a közvetlen felelősöket. Bízunk benne, hogy a kiskorúak kárára történő gyalázatos tettük elkövetése miatt a legszigorúbb büntetést kapják!

Németh Gabriella, az MKP szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöke