A Magyar Közösség Pártja szociális és egészségügyi alelnökeként az elmúlt időszakban folyamatosan sürgettem a szociális szolgáltatások finanszírozásának megoldását, a hatályos 448/2008-as törvény átfogó módosítását és egy többforrásos  finanszírozási mechanizmus bevezetését, amely értelmében az önkormányzatok és a rászorulók mellett az állam is részt vállalna a költségek térítéséből.

A szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008-as törvény elfogadása és 2009-ben történő hatályra emelkedése óta, az elmúlt 7 évben elfogadott számtalan módosítás ellenére a szociális ellátás terén egyre több a probléma, gyakran krízishelyzetek alakulnak ki, mivel a finanszírozás évek óta megoldatlan. A módosítások nem hoztak érdemi megoldást, nem szüntették meg a rászorultak hátrányos megkülönböztetését annak függvényében, hogy önkormányzati vagy nonprofit szervezeteknél kérték a szolgáltatások biztosítását. Az állam ugyanis az önkormányzatoknak hatásköröket juttatott, de az ehhez szükséges anyagi fedezetet a mai napig sem biztosította. Ezért számos rászorult, idős, beteg ember kénytelen lemondani a szakszerű szociális ellátásról, mert nem képes előteremteni az ehhez szükséges anyagi fedezetet az önrész kifizetésére. Az önkormányzatok pedig szintén anyagiak híján csak a költségvetésben előirányzott összeg erejéig képesek biztosítani a rászorultak szociális ellátását. A megyei önkormányzatok hatáskörébe tartozó szociális szolgáltatók az utolsó módosítás érvénybe lépése óta tömegesen minősítették át intézményeiket, hogy állami támogatást kaphassanak tevékenységükre. Nem történt előrelépés a szociális intézményekben igénybe vett egészségügyi ellátás finanszírozása terén sem. Továbbra is csak a törvény által megszabott 9 teljesítményt fizeti az egészségbiztosító, ezen felül minden további ellátást a rászoruló  beteg, vagy annak családtagja fizet. Ugyanez a helyzet áll fenn a gyermekek szociális és jogvédelme terén nyújtott egészségügyi ellátás esetében is. Az EU által is támogatott intézményi rendszer fokozatos felszámolása és a rászorultak természetes, családi környezetben való ellátása a fenti helyzet tükrében, sajnos, Szlovákiában sokáig csak vágyálom marad. A nonprofit szervezetek által nyújtott ápolási szolgálat szinte teljesen megszűnt, a krízisközpontok is anyagi gondokkal küzdenek, ezért fokozatosan és egyre nagyobb számban szűnnek meg. A gyermekek szociális és jogvédelme terén sem jobb a helyzet, a munka-, szociális és családügyi hivatal a kliens elhelyezését követően többhónapos várakozás után utalja át az ellátásához szükséges pénzt, ami ellehetetleníti a nonprofit szervezetek zavartalan működését.

Ezekről a kérdésekről tárgyaltunk tegnap (2015. június 22-én) Ing. Milada Dobrotkovával, MPH, a Szociális Szolgáltatásokat Nyújtók Szövetségének elnökével és Doc. MUDr. Božena Bušovával, MPH, CSc, a szövetség elnökségi tagjával.

A fenti problémák mellett megvitattuk egy törvénytervezet kidolgozásának a szükségességét is, amely a hosszú távon egészségügyi ellátásra szorulók koncepciója helyett törvényileg szabályozná a rászorulók egészségügyi és szociális ellátásának biztosítását és az egészségbiztosítók által történő finanszírozását is.

Németh Gabriella,
az MKP munka-, szociális és családügyi alelnöke