Az Ipoly Unió, az Ipoly völgye Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület, az Ecovast Egyesület és a Szobi Kistérségi Társulás szervezésében szakmai fórumot tartottak az Ipolyság melletti Jégmadár központban, amelyen áttekintették az Ipoly térségét érintő fejlesztési terveket és fejlesztési folyamatokat. A szakmai fórumot a szervezők nevében Rajnai Gábor, Rományik Ferenc és Wollent József nyitották meg, a fórumon megjelentek a térség polgármesterei az Ipoly mindkét oldaláról, területfejlesztési és közlekedésfejlesztési szakemberek, szakmai és civil szervezetek képviselői, valamint a szervezők képviselői.

Török Zsolt, a VÁTI KHt. képviseletében beszámolt a határon átnyúló együttműködés készülő Interreg (korábbi ETE HU-SK) programjáról, annak célkitűzéseiről a most kezdődő hétéves uniós költségvetési és fejlesztési időszakban. Az egyes célterületek részletes jellemzése mellett elmondta, hogy az Interreg Operatív Program végleges jóváhagyása 2014 végére várható, az első pályázati felhívások leghamarább 2015 tavaszán várhatók.

Farkas Iván, az MKP szakmai alelnöke, az MKP frakcióvezetője a Nyitra Megyei Önkormányzatban beszámolt Nyitra megye területfejlesztési tervében, illetve Dél-Szlovákia fejlesztési programjában, a Baross Gábor Tervben az Ipoly térségét érintő célkitűzésekről. Szólt az Ipoly-hidakat érintő legfrissebb fejleményekről, az R3-as észak-déli gyorsforgalmi út előkészületeiről, a kerékpárutakról, a határon átívelő tömegközlekedés és egészségügyi ellátás lehetőségeiről. Mivel az Ipoly alsó folyása mentén elterülő települések döntő többsége az Ister-Granum Európai Területi Társulás tagja, Farkas Iván beszámolt a készülő Ister-Granum Integrált Területi Beruházásról, amely ipari és logisztikai fejlesztésekről szól, ennek következtében alapvetően munkahelyteremtésről, és amelynek megvalósítása kedvezően befolyásolná az Ipoly alsó folyásánál élők életét és mindennapjait. A beruházás terve immár szerves részét képezi Nyitra megye regionális innovációs stratégiájának.

Előadások hangzottak el Pest megye és Nógrád megye területfejlesztési terveiről az unió 2014-2020 közötti költségvetési és fejlesztési időszakában, különös tekintettel a határon átnyúló fejlesztési lehetőségekre.
Az egyes napirendi pontok között és a rendezvény végén is lehetőség nyílt arra, hogy a résztvevők hozzászóljanak, véleményt cseréljenek az elhangzott beszámolókról, előadásokról. A résztvevők számára a szakmai fórum lehetőséget biztosított arra, hogy betekintést nyerjenek az Ipoly térségét érintő legfrissebb fejlesztési elképzelésekbe.