Határon átnyúló együttműködéssel teherkomp-átkelőhely létesítése kezdődik a Dunán, mely Esztergomot és Párkányt fogja összekötni a közúti áruszállítás ésszerűsítése, a térség gazdasági fejlődésének előmozdítása, a környezeti terhelés csökkentése és a határmenti kapcsolatok erősítése céljából. A projekt összköltsége 4,8 millió euró, mely az Európai Unió Fejlesztési Alap, a Szlovák és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A kedvező hírt egy szakmai fórum keretén belül jelentették be Esztergomban, ahol Völner Pál, az NFM infrastruktúráért felelős államtitkára leszögezte: ez a fejlesztés a magyarországi 11. számú főút és a szlovákiai 63. számú főút között teremt közvetlen kapcsolatot a közúti teherforgalom zavartalan lebonyolítására. A teherkomp a kombinált árufuvarozásnak, ezáltal egy környezetkímélő szállítási rendszer kialakításának első lépése. Hozzájárulhat ahhoz, hogy a 11-es úton bonyolódó közúti áruszállítás jelentős része egy intermodális – többféle szállítási módot kombináló – logisztikai központ segítségével vasútra vagy vízre terelődjön.

Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke hozzászólásában áttekintette az idáig vezető út történetét, és megelégedéssel nyugtázta, hogy tavaly a teherkomp pályázata végre eredményes lett. Kiemelte, hogy ez a párkányi és az esztergomi térség közös Ister-Granum Integrált Területi Beruházásának (ITB) első eleme. A beruházás társadalmi elfogadottsága végett kulcsfontosságú, hogy fokozatosan az ITB további elemei, az ipari parkok és a logisztikai központok is megvalósuljanak. Munkahelyek százai létesüljenek, ezáltal azt érzékelhessék a térségben élők, hogy régiójuk végre fejlődési pályára állt. A teherkomp jótékonyan hat a térség gazdasági fejlődésére, olyan katalizátorként, amely újabb munkahelyeket is képes teremteni, a már itt működő vállalkozások tevékenységének élénkítésével, újabb beruházások ösztönzésével, illetve új befektetők vonzásával.

Wettstein Anikó, a Főmterv tervezési csoportjának vezetője a tervezési munkálatokról tartott részletes szakmai ismertetőt. Dr. Iván Zoltán, a Kolping család képviselője bemutatta a beruházás jótékony hatását mind a Duna esztergomi, mind a Duna párkányi oldalán. Szerinte a beruházás tehergépjármű-kapcsolatot biztosít az Esztergomi Ipari Park, valamint a párkányi ipari fejlesztési területek, a vasúti teherpályaudvar és a kikötő között.

A teherkompot az aláírt szerződés értelmében 2015. június 30-ig kell rendeltetésének átadni.