A Fico kormány két éve nem a lakosság érdekeit szolgálta
A szociális ügyek és egészségügy terén Fico második kormányának első 2 éve sem hozott áttörést a lakosság szociális és egészségügyi helyzetének javítása terén. Nem kerültek bevezetésre hatékony és főleg tartós intézkedések a foglalkoztatáspolitikában és a munkahelyteremtés elősegítésében sem, annak ellenére, hogy a munkanélküliek száma 2014 január végéhez meghaladta a 400 ezret, ami 13,68 %. Számunkra, ami igazán fájó, hogy több magyarlakta régióban a munkanélküliségi mutató több mint  30 %-on áll. A tartósan munkanélküliek száma 2014 január végéhez több mint 200 ezer volt, ami 53,84 %. Ami még ezeknél a számoknál is elszomorítóbb, az elhelyezkedni képtelen végzősök százezres tábora, ezzel Szlovákia az EU-ban az első 5 ország között van.

Szakképesítés versus munkapiac

A szakképzettség követelménye alapfeltétel egy sikeres vállalkozás beindításánál is. E téren sem tapasztaltunk túlzott rugalmasságot  az oktatásügyi és a munka-, szociális és családügyi minisztérium munkájának koordinációja terén, hogy a munkaerőpiac elvárásaira reagálva szakképzett és szakmai gyakorlattal rendelkező végzősök kerüljenek a munkapiacra.
Az ösztönző támogatásokkal még csak-csak létrejöttek 1-2 évre munkahelyek, de a kis és középvállalkozásokat a kötelező elvonások emelésével ellehetetlenítették, sok esetben a vállalkozások megszüntetésére kényszerítették azokat, akik önerőből próbáltak megélhetést teremteni maguknak.
A megbízásra dolgozók jövedelmük járulékokkal való megterhelése után a kormány elvárásaival ellentétben sem váltak automatikusan alkalmazottakká. A megbízási szerződések felbontása folytán az addig szerződéses munkavállalók leggyakrabban az illegális munkavégzők sorait erősítették. Jobb esetben maradtak a megbízásos munkaszerződésnél, ami viszont jövedelmük és egyben életszínvonaluk csökkentését is jelentette. Rossz irányba módosult a foglalkoztatási törvény, amely hátrányosan érintette az egészségkárosodottakat, a kezdő vállalkozókat és az új munkahelyeket kialakító munkaadókat, mivel az eddigi törvény által garantált támogatást fakultatív lehetőséggé degradálta, teret adva ezzel a foglalkoztatáspolitikában is a klientelizmusnak és a korrupciónak.

Tovább mélyül a szakadék

Tény, hogy Szlovákia lakossága folyamatosan szegényedik, a középosztály zsugorodik, és az elhelyezkedni képtelen, leginkább a veszélyeztetett munkanélküliek csoportján belül egyre nő az állami juttatásokra rászorulók tábora. Ezért volt szükséges az anyagi szükséghelyzetről szóló törvény módosítása, amely akkor lett volna igazán hatékony, ha érvényre emelkedése előtt biztosítottak lettek volna a feltételek a végrehajtásához is. Nem készült felmérés arról, melyik régióban, hány munkahelyet kell létrehozni, hiányoztak a munkavégzést koordináló szociális munkások, tisztázatlan volt a munkavégzést elősegítő munkavédelmi előírások és a munkavégzési eszközök biztosítása. Sok önkormányzatot felkészületlenül ért az ilyen nagyméretű „közmunka“ program.

Szociális ügyek

A nyugdíjrendszer sem úszta meg a kormányváltást, mint az előző kormányok többsége, Fico kormánya is a nyugdíjasok pénzére vágyik. A II. pillérbe történő utalások csökkentése veszélybe sodorta az egész rendszert, negatívan érintve a felelősségérzettel takarékoskodók majdani nyugdíját. Ez azonban még mindig nem volt elég Ficónak, hiszen még azt is meg akarta szabni, mikor és milyen összeget vehetnek majd fel számlájukról a nyugdíjasok. A nyilvánosság nyomására azonban szerencsére a tavaly beharangozott megszorítások enyhültek, de a létminimum négyszeresének, mint feltételnek a bevezetése csak a tehetősebbeknek teszi majd lehetővé, hogy a II. pillérből saját belátásuk szerint meríthessenek.

Az önkormányzatok által biztosított szociális szolgáltatások finanszírozását sem volt hajlandó a Fico kormány egységesíteni, a többforrásos finanszírozási mechanizmust elvetette. A megyei önkormányzatok továbbra is saját erőből kell, hogy kigazdálkodják a fenntartási költségeket, illetve a civil szervezetek által nyújtott szolgáltatások részfinanszírozását is. Az orvosi felülvizsgálati tevékenységgel további anyagi és humán erőforrási terheket rónak a helyi önkormányzatokra, amelyek erre nincsenek kellőképpen felkészülve.

Családpolitika

A családpolitika terén sem lehet előrelépésről beszélni. Az MKP szociális programja évek óta szorgalmazza egy átfogó családtámogatási rendszer kialakítását, ám a szociálisan „érzékeny“ Fico-kormány ezen a téren sem tudott az elmúlt 2 év alatt pozitív változásokat eszközölni. A nők és férfiak keresete között az olló egyre jobban szétnyílik, sok szakma ennek következtében feminizálódik, mivel a társadalom a családfenntartás biztosítását még mindig a férfiak prioritásaként kezeli. Az általános megélhetési gondok, a munkanélküliség, a létbizonytalanság nem könnyíti meg a gyermekvállalást, a gyermeknevelést, és nagyban megnehezíti az édesanyák számára a karrier és a család közötti egyensúly megteremtését.
A 3-éves gyermekek elhelyezését, felügyeletét kötelezően előíró törvény már csak hab a tortán, amely egyike azoknak a törvényeknek, amelyek az állampolgárokkal való törődés látszatát igyekszenek kelteni, de hatékonyságuk gyakran a nullával egyenlő.

Egészségügy

Az egészségügy terén sem jobb a helyzet. Az egészségügyi nővérek és szülészasszisztensek máig nem kapták meg a Radičová-kormány által megígért béremelést. Zvolenská miniszterasszony ad hoc intézkedése alapján, a betegek tiltakozása ellenére, ismételten bevezetésre kerültek az orvosi beutalók, amelyek nem javítják az egészségügyi ellátás minőségét, sem pedig a betegellátás jobb hozzáférhetőségét. Ami viszont segíthetne, az E-Healt és a DRG-rendszer bevezetése egyaránt várat magára. A kormány az állam biztosítottjai után (munkanélküliek, gyermekek, nyugdíjasok) csökkentette az elvonásokat, ezzel tovább mélyítve az egészségügyben lévő pénzhiányt, a kórházak további eladósodását. A magánbiztosítók kivásárlása és az egybiztosítós rendszer beharangozott bevezetése szerencsére nem vált valóra, igaz, az intézmények csak csatát nyertek, háborút nem.

Németh Gabriella
az MKP szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöke

2014. március 9.