Szlovákiában a 25 éven aluli fiatalok több mint 30 százaléka munkanélküli. Akik dolgoznak, azok helyzete sem javul, „papíron“ egyre többen minimálbért kapnak.

A fiatalok fizetnek majd rá

A járulékterhek idei jelentős megnövelése sem javított a Szociális Biztosító mérlegén. Számára csupán az segített, hogy a korábbinál lényegesen kevesebbet kell átutalnia a második pillérbe, a magán nyugdíjpénztárak számláira. Ellenben a járulékterhek megnövelése szétfeszítette a foglalkoztatási piacot, több tízezerrel megnövelte a munkanélküliek számát. Ezen kívül az állással rendelkező fiatalokat károsította meg. Többjük munkáltatója az év elejétől úgy módosította a munkaszerződésüket, hogy „papíron“ minimálbérért dolgoznak, zsebből pedig kiegészíti nettó bérüket a korábbi szintre. A munkatörvénykönyv módosításának következménye tehát a szürkegazdaság és a feketemunka jelentős megnövekedése.  A munkáltatók így reagáltak az új helyzetre, ami nem meglepő, hiszen a járulékterheik elviselhetetlenekké váltak. A folyamat kárvallottjai azonban a fiatal munkavállalók lettek. Egyrészt nyugdíjalapjuk a korábbinál szerényebben gyarapszik, másrészt a változás az élet sok más területén hátrányosan érintette őket. Például a jelzáloghitelek és a fogyasztási hitelek ügyintézésénél, keresetük nem szolgál kellő mértékű hitelfedezetként.

Mi lehetne a megoldás?  

A Magyar Közösség Pártja meglátása szerint elsősorban a járulékbefizetés rendszerét kellene részben visszaállítani a tavalyi keretek közé. A járulékterheket a munkáltatók, munkavállalók, megbízási szerződés alapján dolgozók és a magánvállalkozók részére a tavalyi szinten kellene újra meghatározni. A 2013 januárjától kiszélesített járulékkötelezettséget minden további esetben fenn kellene továbbra is tartani.

A Szociális Biztosító és az egészségbiztosítók számára hiányzó forrásokat másképpen, a munkaerőpiacot kedvezőtlenül nem befolyásoló intézkedésekkel kellene bebiztosítani.  A kivetési alapok felső határát lehetne eltörölni. Hasonlóképpen, mint az adózásnál, a kivetési alap feleljen meg a bruttó jövedelemnek, még ha az kiemelten magas, akkor is. A karhatalmi erők dolgozóinak ugyanolyan feltételekkel kellene részt venniük a nyugdíj- és egészségbiztosításban, mint a többi ágazatban dolgozóknak.  Ugyanakkora járulékot fizessenek a rendszerbe, és ugyanolyan rendszerben nyugdíjazzák a nyugdíjba vonulókat, mint más polgártársaikat. Visszamenőleges hatálya alkotmányos aggályok miatt nem lehet. A szocializmusból itt rekedt deformációkat és kiváltságokat meg kellene végre szüntetni. Egyszeriben számottevő forrásokkal gyarapodhatna a nyugdíjrendszer és az egészségügyi ellátás. Igazságossá kell végre tenni az ellátórendszereket, ne legyenek többé indokolatlan kivételek és kiváltságok. Mindezek az intézkedések
az MKP 2010-es és a 2012-es választási programjában megtalálhatók voltak.

Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke