A szlovák állampolgárságról szóló törvénymódosítás függvényében a személyi igazolványokról szóló törvény alapján ügyfeleim Dolník Erzsébet, Kassai Gyula és Gubík László a lévai rendőrség 2013. január 8-án kelt határozatai értelmében kihágást követtek el, mivel szlovák állampolgárságuk elvesztése miatt kötelesek lettek volna leadni személyi igazolványukat. A kihágásért a rendőrség fejenként 33 euró pénzbüntetést szabott ki rájuk. Természetesen ezen határozatok ellen fellebbezéssel éltünk, de a fellebbviteli szerv, a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság, múlt héten kézbesített határozataival a fellebbezést elutasította és helyben hagyta a lévai rendőrség határozatait, mivel azokat törvényesnek találta. A fellebbezésben egyben kértem a fellebbviteli szervet, hogy az eljárást ügyfeleimmel szemben függessze fel arra az időre, amíg a Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága döntést nem hoz a kettős állampolgárságról szóló képviselői beadványról. A döntést hozó szerv ezt a kérésemet sem vette figyelembe. Mivel további fellebbezésre nincs lehetőség, ezért újabb jogorvoslathoz fordulunk, mégpedig a határozatok bíróság általi felülvizsgálatát fogjuk kérvényezni.

Aki figyelemmel kísérte a legutóbbi szlovák, illetve magyar kormány tagjainak ez ügyben tett kijelentéseit - gondolok itt főleg a szlovák-magyar külügyminiszteri találkozón elhangzottakra - amelyek szerint a két fél azon lesz, hogy az állampolgárságról szóló törvénymódosításból kifolyólag az érintett állampolgárok ne legyenek hátrányosan megkülönböztetve, illetve szankciókkal sújtva akkor felmerül a kétely a kettőségről, mivel sajnos a szép diplomáciai szólamok ellentétben állnak a tettekkel. Így nem marad más, mint ügyfeleim érdekében tovább folytatni a harcot és megpróbálni jogi úton rendezni az ügyet. Remélem és bízom benne, hogy a független szlovákiai bíróság a hatályos törvényekkel összhangban felülvizsgálja a fent említett rendőri szervek határozatait és érveléseimet elfogadva azokat megszünteti. Ha nem így történik, akkor nem marad más, mint nemzetközi bíróságra vinni az ügyet. Remélem, nem kell, hogy erre sor kerüljön és a diplomácia a kettősség helyett tettekkel bizonyítva, az állampolgárok javára megteszi a kellő lépéseket.

Érsekújvár, 2013. március 19.

JUDr. Nagy Tibor ügyvéd