A mai nap Budapesten hivatalos találkozóra került sor Lomnici Zoltán a magyarországi Emberi Méltóság Tanácsának elnöke és Lelovics Pál a csehországi Brünni Magyar Polgári Egyesület elnöke közt. A két emberjogi, érdekvédelmi civil szervezet vezetője többek közt tájékoztatták egymást a szlovákiai kettős állampolgárságot tiltó törvény, a Szlovák Köztársaság Alkotmányával nem teljesen összhangban álló rendelkezésének orvoslását szándékozó új fejleményeiről.

Lelovics Pál, a cseh köztársasági civil érdekvédő szervezet elnöke tudatta magyarországi emberjogvédő kollégájával, hogy nem teljesen fedi a valóságot az a tény, mely elsősorban Szlovákiában terjedt el, mégpedig az, hogy a Szlovák Köztárság állampolgársági törvényének 2010-ben elfogadott, a kettős állampolgárságot tiltó rendelkezését csak a magyar közvélemény tartja megkülönböztető, antidemokratikus jellegűnek. Ezt a nézetet vallják az igazságérzékkel rendelkező cseh, morva és más nemzetiségű Cseh Köztársaság állampolgárai is.

A két vezető egyetértett több elfogulatlan jogtudós azon véleményével, mely szerint az SzK belügyminisztere által újonnan beharangozott és igazságosnak deklarált, előreláthatólag 2015-ben érvénybe lepő, módosító rendelkezés sem szünteti meg a már több éve húzódó emberjogi problémát. Ugyanis ez a miniszteri rendelet tervezete is több, a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező, dolgozó és a szlovák államnak adót fizető állampolgárral szembeni diszkriminatív elemet rejt magában.

A Cseh Köztársaságban 2014. január 1-jétől az új állampolgársági törvény értelmében azon csehországi állampolgárokat, akik felveszik egy másik állam állampolgárságát, nem terheli bejelentési kötelezettség, valamint ezek az állampolgárok ez okból nem veszthetik el cseh állampolgárságukat.

Az 1993-tól hatályos Cseh Köztársaság Alkotmánya is tartalmazza azt a kitételt, amelyet a Szlovák Köztársaság Alkotmánya is, hogy „ Senkit nem lehet, akarata ellenére megfosztani állampolgárságától.” És ez az alkotmányos rendelkezés egyenlően vonatkozik a cseh, a morva a lengyel, a roma, a német, a magyar és minden más nemzetiségű, az ország területén elő és dolgozó cseh állampolgárra.

Budapest, 2014. december 9.