2012. augusztus 7-én érsekújvári ügyvédi irodámban felkeresett Kassai Gyula, és bemutatta a Lévai Járási Rendőrkapitányság 2012. július 23-án kelt határozatát, melynek alapján a rendőrség úgy döntött, hogy bevonja útlevelét, mégpedig abból az indokból, hogy a 40/1993-as számú az állampolgárságról szóló törvény alapján elvesztette szlovák állampolgárságát.

Mivel az MKP teljes mellszélességgel felvállalta a kettős állampolgárság ügyét, nekem, mint tősgyökeres MKP-tagnak, megtisztelést jelent Kassai Gyula ügyét képviselni.

A rendőrség fenti határozatának áttanulmányozása után úgy döntöttem, hogy jogorvoslattal élünk. Mivel a határozat kioktató része alapján, azt csak bírósági úton lehetett felülvizsgáltatni, ezért a törvény által előírt időben ezt meg is tettem az illetékes bíróságnál, valamint a lévai rendőrségnél is. Közben a lévai rendőrség pontosította a fenti határozat kioktató részét, mely nem volt összhangban a közigazgatási törvénnyel, és közvetlen jogorvoslatra adott lehetőséget fellebbezés formájában. Ezt azonnal, ugyancsak a törvényben megszabott idő alatt, a lévai rendőrségnek benyújtottam, melyben rámutattam arra, hogy a rendőrség a határozat kiadásakor megsértette a közigazgatási eljárásról szóló törvény, valamint az úti okmányokról szóló törvény ide vonatkozó rendelkezéseit. A Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság, mint fellebbviteli szerv, megvizsgálta a beadványomat, és 2012. szeptember 12-én kelt határozatával hatályon kívül helyezte a lévai rendőrség 2012. július 23-án kelt határozatát azzal, hogy ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Ebből kifolyólag a jelenleg hatályos úti okmányokról szóló törvény alapján Kassai Gyulának az útlevele nem vonható be.

A fentieket részsikernek tekintem, hiszen itt egy összetett ügyről van szó, de szeretném hangsúlyozni és rámutatni arra, hogy az érintetteknek ki kell meríteniük az összes, a szlovák jogrend alapján megengedett valamennyi jogorvoslati lehetőséget, mert csak azok kimerítése után van lehetőség nemzetközi fórumokhoz érdemben fordulni. Természetesen az ügy további kimenetelére nagy hatással lesz az Alkotmánybíróság döntése is.

Egy csatát megnyertünk, de még több ütközet várható, melyeknek nézek elébe.

Nagy Tibor ügyvéd