László Szigeti

Člen Republikového predsedníctva SMK

Zamestnania:
Poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja od 2013
Poslanec mestského zastupiteľstva v Štúrove od 2010
Poslanec NR SR 2006 – 2010
Ministerstvo školstva, minister, 2006
Znovuzvolený za poslanca NRSR, 2002
Ministerstvo školstva, štátny tajomník, 1998 – 2006
Poslanec NR SR 1994 – 1998 za MKDH,
Gymnázium v Štúrove, riaditeľ, 1990 – 1995
Gymnázium v Štúrove, profesor matematiky a zemepisu, 1981 – 1989

Politické a spoločenské funkcie:
Predseda Republikovej rady SMK, 2012 – 2016
Člen Predstavenstva Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne, 2010 – 2016
Podpredseda Výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, 2006 – 2010
Predseda Predstavenstva Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne, 2004 – 2010
Podpredseda medzivládneho slovensko-madarského menšinového výboru, 2000 – 2006
Podpredseda Strany maďarskej koalície zs oblasť školstva a kultúry, 1998 – 2012
Podpredseda Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku, 1998 – 2002
Podpredseda Maďarského kresťanskodemokratického hnutia, 1996 – 1998

Záujmy:
Šport, cestovanie, literatúra, záhradníctvo, vinohradníctvo

Profile picture for user szigetilaszlo
Születési időpont
1957
Foglalkozása
Pedagóg