2015. augusztus 23-án került sor Nagycétényben a Szent István-napi megemlékezésre a templom mellett felállított emlékoszlopnál.

Első szent királyunk életét és munkásságát Gyepes Lajos, a Csemadok Országos Tanácsának tagja, a Nyitrai Területi Választmány elnöke méltatta. Beszédében kiemelte: István erős és igazságos király volt. Tudott harcolni, ha a szükség úgy kívánta; mindazonáltal békeszerető volt. Minden néppel a békét kereste. Ennek egyik feltételeként tekintette a más nemzetek fiainak befogadását és tiszteletét. Mert az egy nyelvű és egy szokás szerint élő ország gyenge és törékeny – fogalmazta meg Szent Imre herceghez írt intelmeiben. Úgy rakta le országa alapköveit, hogy ma itt, ebben az országban együtt élhetnek különböző nemzetek: szlovákok, ruszinok, magyarok és más nemzetiségek is.

A koszorúzást követően a Kútyika Éneklőcsoport Szent István éneket adott elő. A megemlékezés a Himnusz közös eléneklésével fejeződött be.