József Berényi, predseda SMK, sa včera (6. júla 2015) listom obrátil na Roberta Kaliňáka, ministra vnútra SR. Na základe mediálnych informácií totiž vláda SR pripravuje opatrenia v oblasti prijímania zvýšeného počtu utečencov na území SR. Nakoľko občania najmä južného Slovenska sa obracajú na Józsefa Berényiho nielen ako na predsedu SMK, ale aj ako na podpredsedu TTSK s otázkami ohľadom tejto problematiky, predseda SMK požiadal ministra vnútra o poskytnutie informácií k danej veci.

„Žiadam Vás o konkretizovanie umiestnenia utečencov - v ktorých obciach, v akom počte, od akého termínu a na aké obdobie je plánované rozoženie utečencov. Zároveň žiadam aj o informáciu, aké povinnosti a akú finančnú záťaž to bude znamenať pre dotknuté obce“ – uvádza sa v liste predsedu SMK.

Tlačové oddelenie SM