A III. Martosi Szabadegyetemen is megemlékeztek Esterházy János felvidéki mártír politikusról. A Via Nova ICS elnöke, Gubík László rámutatott, Esterházy példa a ma élő ifjak számára is, és ezt egy deklaráció megfogalmazásával is hangsúlyozták. A nyilatkozatot elsőként – szimbolikusan – Kövér László, Potápi Árpád és Berényi József írták alá. Az eseményre azon a fórumon került sor, melyen Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, valamint Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke folytattak a III. Martosi Szabadegyetem nyitónapján. "Ünnep van, ha mi, magyarok találkozunk. Annak idején a határ szétszakított minket, de az összetartozásunk bizonyítéka az is, hogy mi itt találkozunk. A Nemzeti Összetartozás Bizottsága elnökeként hoztam egy ajándékot. Gróf Esterházy János gróf, mártír politikus képét adjuk át Berényi József elnök úrnak, aki ígérete szerint az MKP pozsonyi székházában helyezi azt el. Mostantól a Kárpát-medencében már két ilyen kép lesz" – mondta Pánczél Károly, a Nemzeti Összetartozás Bizottsága (NÖB) elnöke, utalva arra, hogy a magyar Országgyűlés épületében, a NÖB üléstermében is ott van Esterházy János képe. A terem is Esterházy János nevét viseli, akinek életműve a bizottság tagjai számára például szolgál. "Esterházy János személyisége és erkölcsi magassága mértéket és mércét jelent számunkra. Az MKP székházában jól látható helyen lesz ez a kép, minden hozzánk belépő személy szembesül majd vele, és elgondolkozhat, hogy cselekedeteivel jó irányba viszi-e közösségünk életét, és vajon Esterházy János, ha köztünk lenne, hogy cselekedne... Biztos vagyok abban, hogy nem az önfeladás útját választaná. Egy fohásszal, fogadalommal veszem át ezt a képet, hogy ez csak átmenetileg legyen az MKP székházában. Remélem, hogy idővel közösen elérjük, hogy ez a kép ott függjön a szlovák törvényhozás épületében. Esterházy egy elnyomás, egy diktatúra idején utat mutatott nem csak a magyaroknak, hanem a szlovákoknak is. Megmutatta, hogy az emberiség és a kereszténység nevében nemet is lehet mondani a hatalomnak. "Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait, és amelynek mindig szem előtt lebeg azok példát adó munkássága.” - idézte Esterházy sorait Gubík László. Örömét fejezte ki, hogy az összes Martosi Szabadegyetemen méltó módon emlékeztek, emlékeznek meg Esterházy Jánosról. A Via Nova Ifjúsági Csoport kezdeményezésére egy deklaráció aláírásával is felsorakoznak Esterházy János életműve mögé. A deklaráció a következő mondatokkal folytatódik: „Mi, felvidéki magyar fiatalok, Gróf Esterházy Jánost erkölcsi és politikai példaképünkként tisztelve kezdeményezzük a mártír gróf szellemi hagyatékának felvételét a nemzeti értéktár értékeinek sorába. Esterházy János neve és életműve oly szilárdan összefonódik a felvidéki föld és a felvidéki emberek szolgálatával és szeretetével, végzete pedig oly jelképesen adja vissza a felvidéki magyar sorsot, hogy ránk hagyott öröksége számunkra sokkal többet jelent, mint csupán egy részt a múlt tisztelendő értékei közül. ĺgy örökségének ápolása sem lehet csupán egy jelképes gesztus a jelenben, hanem a jövőt szolgáló folyamatos és kötelező küldetést kell jelentsen a mában élő ifjú nemzedékek számára. Szeretnénk, ha e vállalt küldetésben, azaz Esterházy János erkölcsi nagyság előtti főhajtásban, az ő értékelvű politizálási példájának követésében, illetve a szülőföldhöz kötődő feltétlen hűségében és embertársai szeretetében osztozna velünk minden magyar fiatal, éljen bárhol is e földön. E példa követésére biztatjuk szlovák kortársainkat éppúgy, mint e föld minden, szülőföldjét szerető fiatalját. Esterházy lelki hagyatéka ugyanis olyan hazaszeretetről szól, melyből nincs kizárva a más népek fiaival való testvéri összefogás sem. Épp ezért testesít meg egyszerre nemzeti és egyetemes értéket, ami vitathatatlanul történelmünk legnagyobbjai közé emeli őt. Az Esterházy-eszmének a nemzeti értéktár felvidéki értékei közé emelése egy újabb lehetőség az életmű nemzettel és világgal történő megismertetése és elfogadtatása irányában. Ifjú közösségünknek szeretettel, ám alkut nem tűrő kitartással kell követelnie Esterházy János erkölcsi és politikai rehabilitálását, hamvainak szülőföldjén, méltó körülmények közt való eltemetését, személyének rágalmaktól való megtisztítását valamint igazságos történelmi megítélését. Esterházy János becsületének jogi helyreállítása, tetteinek megértése és áldozatvállalásának tiszteletben tartása számunkra, felvidéki magyarok számára a jogállam és az igazságszolgáltatás győzedelmét jelentené a szülőföldünkön." Videófelvételünk itt tekithető meg. (O.N., martfeszt.sk) 1507_ej_martos 1507_fovednok4 1507_fovednok3 1507_fovednok2 1507_fovednok 1507_fovednok5