A nyár folyamán több szabadegyetemre kerül sor, amelyeken a kisebbségi lét kérdései is helyet kapnak. A 23. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen a Magyar Közösség Pártját Berényi József, az MKP elnöke és Köteles László elnökségi tag képviselte, a Via Nova ICS-t pedig Szalay Gábor.

Berényi József július 1-jén részt vett Felsőszinevéren a nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetésen, ahol a jelenlévőket tájékoztatta a felvidéki magyarság jelenlegi gondjairól és célkitűzéseiről, valamint a soron következő választásra való előkészületekről. Kiemelte annak fontosságát, hogy az asszimiláció és elvándorlás megállítása céljából az oktatásügyi és területi önkormányzatiság intézményrendszerét kell létrehozni. Tájékoztatta a kárpátaljaiakat a szlovákiai magyarság szolidaritásáról, amelyet a jelentős mértékű, a helyi önkormányzatok, egyházak és az MKP révén Kárpátaljára érkező támogatás támaszt alá.

Megelégedését fejezte ki, hogy az MKP és a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége (KMKSZ) között szoros a kapcsolat, gyakoriak a konzultációk, így a kölcsönösség jegyében nemcsak az MKP elnöke jelent meg a Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen, hanem Brenzovics László, a KMKSZ elnöke is ellátogat majd a Martosi Szabadegyetemre, hogy tájékozassa az ott megjelenőket az ukrajnai helyzetről és a kárpátaljai magyarok megmaradási lehetőségeiről.

Az MKP sajtóosztálya