Ma egy újabb lépés tett az Európai Parlament a polgárok és vállalkozások szabad mozgásának megkönnyítése céljából. „Bernhard Rapkay jelentése megszerezte a képviselők többségének támogatását a plénumban, így a kompromisszumokkal létrejött és a Jogi ügyek bizottságában korábban elfogadott szövegjavaslat méltó üzenet a tagállamok felé a határokon átnyúló hatósági együttműködés korlátjainak felszámolása érdekében” – jegyezte meg a szavazást követően a jelentés elkészítésében fontos szerepet játszó néppárti árnyék-jelentéstevő, Mészáros Alajos (MKP).

Az Európai Bizottság jogalkotási javaslata olyan, nemzeti hatóságok által kiállított bizonyos közokiratok más tagállamban történő elfogadásának egyszerűsítését szorgalmazza, amelyek bemutatására és elfogadtatására a polgároknak és vállalkozásoknak akkor van szükségük, ha az unión belüli szabad mozgást gyakorolják. Az ilyen polgárok száma egyre nő, sokan tanulnak, dolgoznak, vállalkoznak egy másik tagállamban.

A parlamenti jelentés a nemzeti hatósági közokiratokat kiegészíti az uniós hatóságok közokirataival, valamint bővíti a nemzeti szinten kiállított és a rendelet alapján egyszerűbben elfogadandó közokiratok sorát. A személyi státuszra vonatkozó okiratok mellett az uniós polgároknak számos esetben lehetőségük lesz egyszerű, többnyelvű formanyomtatványok formájában, saját tagállamukban a családi vagy egészségi állapotot, illetve iskolai végzettséget, ingatlan-tulajdonjogot igazoló más tagállamba szánt formanyomtatványt kérelmezni.
„Az Európai Parlamentben nem volt vita tárgya a ma még nagyon sok tagállam között alkalmazott ún. apostille (diplomáciai felülhitelesítés) eljárás eltörlése sem a rendelet hatálya alá tartozó közokiratokra vonatkozóan. Úgy hiszem, ezzel a rendelettel, egy új fejezet nyílik majd az uniós polgárok életében”  - zárta mondandóját Mészáros Alajos.