AZ MKP lévai járási irodájában tartotta soros ülését a párt járási elnöksége február 2-án. Az ülést Kiss Beáta, járási elnök, az országos elnökség tagja vezette. Beszámolt az Országos Tanács legutóbbi üléséről és egyéb aktuális kérdésekről. Az elnökség megszabta a következő járási konferencia helyszínét és időpontját, valamint foglalkozott az helyi szervezetek évzáró taggyűléseinek előkészítésével. Az MKP elkezdte a felkészülést a következő, 2016-os parlamenti választásokra, ennek kapcsán megfogalmazták a legfontosabb feladatokat. Stratégiailag fontos a választók mozgósítása, a gazdasági kérdések és az önrendelkezési módok megfelelő kommunikációja a legkisebb községben is. A járási elnökség foglalkozott a kevésbé működő helyi szervezetekkel is, célul tűzte ki azok újraindítását. Az elnökségi ülésen Csenger Tibor megyei képviselő beszámolt a Nyitra megyében folyó munkáról, időszerű kérdésekről. A tartalmas vita a járási elnök zárszavával ért véget.

150202lv03 150202lv02 150202lv01

-kb-