Megújult formában a régi célokért – lehetne a mottója a Via Nova által szervezett, immár hagyományosnak mondható Beiratkozási körút idei felvonásának.

A rendezvénysorozat keretében az elmúlt években számtalan magyar iskolába, óvodába, magyarlakta településre látogattak el az ijúsági csoport tagjai, abból a célból, hogy meggyőzzék a magyar szülőket az anyanyelvi oktatás előnyeiről, fontosságáról. Az idén is a pénzügyi, anyagi fedezetet a Bethlen Gábor Zrt. nyertes pályázata biztosította. A szűkülő anyagi keretek miatt, illetve az átalakuló kommunikációs szokásokat szem előtt tartva a szervezők úgy döntöttek, hogy modernizálják az eddig bevett gyakorlatot, és minél szélesebb körben igyekeznek megszólítani a felvidéki magyar közösséget és a beíratás előtt álló családokat.

Három szinten zajlott (illetve zajlik) a szülők megszólítása:
-    Közösségi portálokon és regionális médiákon által, két kisfilm segítségével.
-    Bilboardok segítségével (az SZMPSZ által segítségünkre bocsátott beiratkozási statisztika alapján kíséreltünk meg elhelyezni két tucat óriás reklámhirdetést egyes “problémás” régiókba).
-    A Via Nova önálló pályázata óvodák részére (az óvodáknak be kell mutatni egy leírásban, illetve power pointban, mit tesznek a gyermekek identitása erősítéséért) a három győztes óvodának  megrendezi a szervezet a gyermeknapját vagy valamelyik ünnepségét, és ezen rendezvény keretében informálná a Via Nova a szülőket az anyanyelvi oktatás fontosságáról).

Elsőként két kisfilmmel jelentkezett a szervezet Oktatásügyi kabinetje. Az első, hosszabb filmben három olyan családdal készült interjú, akiknek magyar iskolába járnak gyermekeik. Különlegességük, hogy esetükben egy-egy szülő szlovák nemzetiségű, ill. magyarként szlovák iskolában tanult. Merész és lényegre törő kérdésekre adott válaszokban fejtik ki, mi vezette őket  döntésükhöz, és miért tartják jó választásnak a magyar iskolát – még ha esetükben a választás nem volt is magától értetődő. A második kisfilm ezzel szemben egyetlen fontos üzenetet közvetít a szülők felé: ha megvonjuk gyermekünktől a lehetőséget, hogy anyanyelvén bontakozzon ki, mi magunk hátráltatjuk fejlődését, s megfosztjuk attól, hogy egy vidám és egészséges gyermekkora legyen.

A közvélemény széles spektrumának elérését szolgálja a mintegy kéttucatnyi, országszerte elhelyezett óriásplakát is, melyekkel az ifjúsági csoport ezt a fontos témát igyekszik tematizálni a közbeszédben. Ezek a nagyobb magyarlakta településeken kívül főleg olyan régiókban jelentek meg, ahol az elmúlt években drasztikusan csökkent a magyar iskolába beíratott kisgyermekek száma. „Szeretem az iskolámat. Megértenek és én is értem őket” – olvasható a felhívásban, utalva az anyanyelvi oktatás leggyakorlatiasabb és egyben legfontosabb előnyére, mely nélkülözhetetlen a gyermek optimális szellemi és lelki fejlődéséhez.
Mindezek mellett a Beiratkozási körút eredeti, jól bevált road-show formája sem szűnik meg teljesen: a Via Nova pályázatot hirdetett a magyar óvodák közt az „Ön kigondolja, mi megvalósítjuk” címmel, melyre január 30-ig lehet benevezni. A résztvevő óvodák közül a három legsikeresebb pályázó jutalma az ifjúsági csoport által önköltségen megszervezett, ugrálóváras, kézművesfoglalkozásos, játékos gyermeknap biztosítása lesz.

Bese László – Samu István

Hivatkozások:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qFRqmIbc6Do

https://www.youtube.com/watch?v=gwmxkVoYXX8

http://www.ics.sk/cikkek/felhivas