Az utóbbi években, sőt az utóbbi hónapokban számos állami hatáskört ruházott át törvénnyel a kormány az önkormányzatokra, ám a legtöbb esetben források, fedezet nélkül. Az utóbbi hónapokban megsokasodott az olyan kormányzati intézkedések száma, amely az önkormányzatokat rendkívül hátrányosan érinti. Főleg gazdasági szempontból. Az aktuális célirányos támogatások esetében is - amelyek a kormány válasza az árvágtára - számos olyan intézkedést javasol a pénzügyi tárca, amely felettébb hátrányos lesz az önkormányzatokra. Mivel a kormányfővel és a pénzügyminiszterrel kedden lefolytatott tárgyalások az önkormányzatok szemszögéből eredménytelenül végződtek, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) tegnapi, Szencen megtartott 32., rendkívüli kongresszusán a küldöttek határozott lépésekről döntöttek. Mivel az önkormányzatoknak nincs tovább hova hátrálniuk, szó szerint túlélésük a tét, mától sztrájkkészültséget hirdettek, egészen 2022. június 30-ig. Ez abban fog megnyilvánulni, hogy a városi hivatalok, valamint a községi hivatalok előtti árbocon a települések lobogóját félárbocra engedik. A kongresszus ezt javasolja a településvezetőknek. Mivel a kormány lassan, de biztosan temeti az önkormányzatokat, intézkedéseivel kihúzza alóluk a talajt nemcsak így tiltakozunk, hanem a tegnapi rendkívüli kongresszusra a küldöttek fekete gyászruhában érkeztek.

Egyúttal kérjük a lakosság, a polgárok megértését, szolidaritását és támogatását, hiszen mindezt a helyi megyei önkormányzatok további függetlenségéért, önállóságáért tesszük, átvitt értelemben a lakosság, a családok és a polgárok érdekében. Hiszen minden érintett számára kívánatos, hogy továbbra is színvonalas, hiány nélküli szolgáltatásokat nyújtsanak a települések és a megyei önkormányzatok az oktatásügy, a szociális ellátás, az egészségügy, a környezetvédelem terén vagy akár a kultúra, a sport terén és további területeken. Amennyiben az államigazgatás június végéig nem teljesíti az önkormányzatok követeléseit, nem születik ésszerű kompromisszum, az önkormányzatok július 1-től éles sztrájkba lépnek.

Annak ellenére viszonyul a kormány így az önkormányzatokhoz, hogy a járvány, a tesztelések, az oltások vagy akár az ukrajnai háború következményeinek oldásában az önkormányzatoknak elévülhetetlen érdemei voltak, vannak. Számos esetben az állami szerveket helyettesítették, pótolták. Ezt a kormány is elismeri. Az elmúlt 30 év folyamán a ZMOS csupán két ízben hirdetett meg rendkívüli kongresszust. A tegnapi reakció volt az önkormányzatok egyre kilátástalanabb helyzetére. Sőt, a megyei önkormányzatok ernyőszervezete is támogatta a követeléseket, hiszen személyesen jelent meg a kongresszuson az SK-8 elnöke, Nagyszombat megye elnöke és vele együtt Pozsony megye elnöke, akik erőteljes kritikával illették a kormány döntéseit és terveit.

Farkas Iván, a 32. rendkívüli ZMOS kongresszus küldötte