Eduard Heger kormányának megvolt a lehetősége, hogy kijavítsa a kormányprogram
hibáit. Ehelyett Igor Matovič kormányának kozmetikázott programja került az
asztalra. 

A Szövetség pártjainak (MKP, Híd, Összefogás) képviselői felajánlottak Eduard
Heger miniszterelnöknek egy 15 pontból álló listát azokkal az intézkedésekkel,
amelyeket fontosnak tartanak és nem kaptak helyet a kormányprogramban, vagy
csak részben érinti azokat. Olyan témákról van szó, mint a kisebbségi oktatás
védelme, a Kisebbségi Kulturális Alap függetlenségének fenntartása, a kettős
állampolgárság kérdésének rendezése és az alkotmány preambulumának
megváltoztatása. Természetesen olyan témák sem kerülték el a figyelmünket,
amelyek a társadalom egészét érintik. Az elérhetőbb egészségügyi ellátás,
akadémiai szabadság, környezetvédelem és a régiók infrastruktúrájának fejlesztése. 
“A kormánypártok mai sajtótájékoztatója bizonyítja, hogy a személyes ellentéteket
nem sikerült véglegesen lezárni a koalícióban. Egy befagyasztott konfliktus tanúi
lehetünk, amely bármelyik pillanatban átfordulhat egy nyílt háborúvá a koalíción
belül. Így lehetetlen lesz reformokat végrehajtani” - fejtette ki Sólymos László, a Híd
elnöke. 

A legfontosabb, hogy Szlovákia minden polgára egyenrangúnak érezze magát az
országban, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű, vagy melyik régióban él. A
Szövetség elküldött egy 15 pontból álló listát, ami ezt tűzte ki célul. Szomorú, hogy
Eduard Heger kormánya egy pontot sem tartott eléggé fontosnak ahhoz, hogy az új
kormányprogramba beemelje. Úgy tűnik, hogy Dél- és Kelet-Szlovákiát ez a kormány
sem kezeli prioritásként” - tette hozzá Forró Krisztián, az MKP elnöke. 

“A kormányprogram előterjesztése lehetőséget adott a koalíciónak, hogy reagáljon a
koronavírus-járvány által előidézett helyzetre. Ezt a lehetőséget a kormány
elszalasztotta. Van egy új kormányprogramunk, amely nem veszi figyelembe a
jelenlegi legnagyobb kihívást” - tette hozzá Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke.
A kormány kijavíthatta volna azt a programot, amellyel meghatározza saját politikáját
a következő három évre. A régi-új kabinet nem fordít nagyobb hangsúlyt a kevésbé
fejlett régiók felzárkóztatására. Minden jel arra utal, hogy a közúthálózat fejlesztésére
sem, pedig ez lenne a régiók gazdaságának mozgatórugója.