A Magyar Közösség Pártja Ügyvivő Testülete csütörtöki tanácskozásán is az egységes magyar képviselet megteremtésének szükségessége mellett foglalt állást.

A nemzeti összetartozás közelgő napja kapcsán az MKP elengedhetetlenül fontosnak tartja a folyamatos kapcsolattartást a felvidéki magyar közösséggel, az anyaországgal, és a többi, határon túli magyar közösséggel is. A magyar-magyar kapcsolatokban továbbra is az anyaország kormányával, annak pártjaival és az össznemzeti civil szervezetekkel folytatjuk és fejlesztjük eddigi együttműködésünket.

Továbbra is feladatunknak tartjuk, hogy a szlovák kormány kisebbségi vonatkozású megnyilvánulásaival kapcsolatban állást foglaljunk, illetve hogy a Dél-Szlovákiát is érintő kormánydöntésekhez szakértői véleményeket és javaslatokat fogalmazzunk meg.

Az MKP támogat minden méltó megemlékezést, melyet a nemzeti összetartozás és a békediktátum  aláírásának 100. évfordulójának napja  alkalmából rendeznek a Felvidéken.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a jövőre esedékes népszámlálás eredményei valós értékeket tükrözzenek. Tudatosítva társadalmi felelősségünket, a teendők haladéktalan elkezdésének szükségességét, valamint az egységes fellépés fontosságát, május végére egyeztetésre invitálunk minden releváns országos politikai és társadalmi szervezetet ezzel kapcsolatban.

Az MKP Ügyvivő Testülete