A pozsonyi kormánykoalíció hamarosan eldönti, hogy a szociális csomagon belül 2020-tól milyen intézkedéseket valósít meg. Az MKP egyetért az olyan kormányzati szociális intézkedésekkel, amelyek megnövelik a családok havi bevételeit. Azonban, ha a parlament megszavazza a magánemberek és magánvállalkozók személyi jövedelemadója adózatlan sávjának megnövelését, vagy lecsökkenti a személyi jövedelemadó százalékpontos kulcsát, akkor az országos képviselők nem az állami költségvetés bevételeit kurtítják meg alaposan, hanem a városok, a falvak és a megyék, vagyis az önkormányzatok bevételeit. Kívánatos, hogy a kormány és a parlament az életszínvonal megnövelése címén olyan intézkedéseket hozzon, amelyek az állami költségvetésre lesznek hatással. Ne a helyi és a megyei önkormányzatok gazdálkodását borítsák fel, sorendben a negyedik ilyen jellegű intézkedésükkel!

A másik intézkedés, amely az alacsonyabban fekvő déli települések bevételeit alaposan megrövidítette, a pénzügyi decentralizáció modelljébe beiktatott tengerszint feletti magasság együtthatója befolyásának alapos megnövelése volt 2006-ban. Akkoriban ez az intézkedés a 267 méter tengerszint feletti magasság alatti településektől évente elvont 33 millió eurót, továbbítva azt a 267 méternél magasabban fekvő településekre. Ma ez a tőlünk művileg elvont és az északabbra fekvőknek továbbított összeg évente 74 millió euró. Ennyivel kevesebb bevétele van évente a 267 méternél alacsonyabban fekvő településeknek, mert a személyi jövedelemadó községek számára visszajuttatott hányadát ennyivel rövidítik a tengerszint feletti magasság együtthatója címén. Ez egyfajta különadóként is felfogható, amellyel a déli településeket megsarcolják, majd továbbítják az összeget a magasabban fekvő települések számára.

Ezzel sem foglalkoztak a parlamentben azok, akik elvileg elsősorban a déli és a keleti országrész érdekeit képviselik a pozsonyi törvényhozásban. Mit szólnak ehhez a polgármester és megyei képviselő társaik?  Nekik ez megfelel? Hangot adtak tiltakozásuknak, nemtetszésüknek?

Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke