Hervay Rozália shared a post.

VAN ÖTLETE, HOGYAN TÁMOGATNI A TURIZMUST, IDEGENFORGALMAT ÉS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉST NAGYSZOMBAT MEGYÉBEN? ??♂?♂?
A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás együttműködve a Nagyszombati Megyei Önkormányzattal és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.-vel közzé teszi az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alap (KPA) pályázati felhívását.
A rendelkezésre álló pénzösszeg prioritási tengelyenként:
➡️ PT 1 – Természet és kultúra: 978.153,54 euró
➡️ PT 4 – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása: 3.696.740,47 euró
A rendelkezésre álló pénzkeret összesen: 4.674. 894,01 euró.
A felhívás két prioritási tengelyébe lehet projekttel bekapcsolódni:
➡️ Természet és kultúra
• Specifikus cél 1.1 – A határterület vonzerejének fokozása
➡️ Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
• Specifikus cél 4.1 – A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Támogatásra jogosultak köre:
➡️Közintézmények
➡️ Közfeladatot ellátó magánintézmények
➡️ Egyházak (egyházként regisztrált szervezetek a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumában vagy Magyarország Igazságügyi Minisztériumában)
➡️ Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulások
➡️ Civil szervezetek (NGO)
➡️ Községi és regionális területi önkormányzatok
➡️ Egyetemek, főiskolák és állami kutatóintézetek
➡️ Szakmai kamarák
➡️ Jogi személyek társulásai
Még több információ itt: ? bit.ly/EZUS_TTSK ? vagy itt ?http://rdvegtc-spf.eu/kisprojekt-alap/?

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/videos/585715478616632/