A Magyar Közösség Pártja Párkányi Helyi Szervezete, ahogy azt a múltban már több alkalommal megtette, újfent tiltakozik a Matica slovenská párkányi helyi szervezete által kezdeményezett, Duna-parti sétányra tervezett Štúr szobor felállítása ellen.

Annak ellenére, hogy Párkány Város Képviselőtestülete 2018. november 29-én egyöntetű szavazással határozatot fogadott el a szoborállítási szándékkal kapcsolatban, a napokban a Duna-parti sétányon megkezdődtek az előkészítési munkálatok. Ahogyan az MKP helyi szervezete, úgy a képviselőtestület határozata is elsősorban azt kifogásolja, hogy az erre nem megfelelő helyen, a Duna-parti sétányon elhelyezendő szobor érzéketlen beavatkozás, provokáció a városunkban élő magyarok és szlovákok békés, nyugodt együttélésébe. A határozat felszólította a Matica slovenská helyi szervezetét, hogy értékelje át a Štúr szobor Duna-parti sétányon való elhelyezésének szándékát, és a témával kapcsolatos további tárgyalásokat szorgalmazott a város és a Matica slovenská között, a szobor elhelyezésére kiválasztott helyszín megváltoztatása érdekében. Sajnos a felek közti egyetlen releváns tanácskozás eredménytelenül végződött, hisz a szoborállítási munkálatok a Duna-parti sétányon elkezdődtek.

Az MKP Párkányi Helyi Szervezete azért tartja veszélyesnek és indokolatlannak az ilyen, magyarok és szlovákok közti békés együttélést mérgező lépéseket, mert nem közösségi kezdeményezésként született. Nem a városban elő szlovák nemzetiségű közösség többségi akaratának megnyilvánulásaként kerülhet Ľ. Štúr szobra a Duna-parti sétányra, hanem szélsőséges emberek csoportosulásának kezdeményezésére, akik közt az ország legextrémebb pártjának listáján indult helyi, szerencsére leszerepelt, alig-alig támogatott képviselőjelölt is akad.

Az MKP Párkányi Helyi Szervezete a „jobb későn, mint soha” mondás értelmében, határozottan felszólítja a Matica slovenská helyi szervezetét, hogy ne a békétlenség szításával rombolja a közösségben élő magyarok és szlovákok együttélését, ezért a megoldást keresve, ne a Duna-parti sétányon helyezze el Ľ. Štúr szobrát.

az MKP Párkányi Helyi Szervezete