Agócs Gergely added 3 new photos.

??️ Nagyszombat Megye tegnapi testületi ülésén elfogadtuk az idei pályázati kiírásokat, melyekre különböző polgári társulások és helyi önkormányzatok pályázhatnak. Az idei teljes keretösszeg magasabb mint a tavalyi, összesen 750 000 euró. Jómagam javasoltam, hogy a beadási határidőt hosszabbítsuk meg 1 héttel, hogy legyen elegendő idő minden érdeklődő számára a pályázat leadására. A javaslat egyhangúlag meg lett szavazva ?

?? Na včerajšom zasadnutí zastupitelstva TT SK sme prijali uznesenie ohľadom výziev a dotácií pre občianske združenia a miestne samosprávy. Celkovo bude rozdelených 750 000 euro. Na základe môjho pozmenujúceho návrhu sme posunuli termín podávania žiadostí o 7 kalendárnych dní, aby uchádzači mali väčší časový priestor na podávanie svojich žiadostí. Uznesenie bolo schválené jednomyselne?