Nagy Dávid egy bejegyzést tett közzé.

?? A Nyárhíd utcai játszótér átadása után több lakossal is beszélgettünk az utca állapotáról. Akkor a türelmeteket kértem; és íme:

?? Po odovzdaní detského ihriska na ul. Letomostie ste sa viacerí pýtali ohľadne rekonštrukcie ulice. Vtedy som vás žiadal o trpezlivosť. S radosťou Vám oznamujem: