Nagy Dávid is in Érsekújvár, Nitriansky, Slovakia.

?? 100 éves képeslapot hozott a posta! 1918. július 26-án küldte Jóska egy bizonyos Balogh Erzsi úrleánynak Komáromba. 10 fillér volt a bélyeg.

?? Dnes mi bola doručená 100 ročná pohľadnica, ktorú pôvodne v roku 1918 poslal Jóska istej slečne Balogh Erzsi, do Komárna. Známka stála 10 halierov.