Korábban közzétett tájékoztatásunk a Köldökzsinór Programról a gyakorlatban felvetett néhány, a Felvidékre vonatkozó kérdést. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Családügyi és Nőpolitikai Főosztályához eljuttatott kérdéseinkre az alábbi, konkretizált válaszokat kaptuk:

  • Az anyasági támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül be kell nyújtani. Ha a kérelem benyújtásakor még nem áll rendelkezésre a gyermek nevére kiállított Magyar Igazolvány, az esetben az anyasági támogatás iránti kérelem formanyomtatványán ajánlott feltüntetni azt, hogy a Magyar Igazolvány kiadása folyamatban van. Ilyenkor a gyermek nevére kiállított Magyar Igazolvány másolatát – a kiállítást követően haladéktalanul – pótlólag kell megküldeni az eljáró hatóságnak (Magyar Államkincstárnak), mert csak ezt követően, valamennyi szükséges dokumentum rendelkezésre állása esetén állapítható meg az anyasági támogatás.
  • A kérelemhez a külföldi születési anyakönyvi kivonat másolatát szükséges csatolni, ha a magyar nyelvű fordítás rendelkezésre áll, az is csatolható, azonban nem előírás.

Németh Gabriella,
az MKP szociális, egészségügyi és családjogi alelnöke

Az eredeti tájékoztatás itt olvasható