Csáky Pál (MKP) és Ivan Štefanec (KDH) szlovákiai EP-képviselők arra szólították fel a szlovák kormányt, hogy vegye komolyan a szocialista rendszer egyik örökségének, a volt pozsonyi Dimitrov vegyiüzemből származó vereknyei hulladéklerakat ügyének a megoldását, amely a múlt rezsim környezetvédelemhez és emberéletekhez való felelőtlen hozzáállását bizonyítja.

„A probléma hosszú ideig tartó figyelmen kívül hagyása oda vezetett, hogy a helyzet mára tarthatatlanná vált. A Vereknye városrészben élő emberek nem használhatják szabadon a telkeiket, mivel a talajvíz jelentősen szennyezett. Osztozunk az aggodalmaikban is, amelyeket az váltott ki, hogy a mérgező anyagok beszivárogtak a talajba, és veszélyt jelentenek az ott élők egészségére. Az Európai Parlament, amelynek Petíciós Bizottsága megtárgyalta az erre vonatkozó polgári petíciót, hajlandó anyagilag is támogatni a Dimitrov vegyiüzem volt hulladéklerakatának a helyreállítását. Üdvözöljük az Európai Bizottság ama szándékát is, hogy a környezetminőségi operatív programból különítenek el pénzeszközöket a probléma megoldására. A talajvizek szennyezésének problémája a régi környezetterhelés által azonban sokkal súlyosabb, és nem lehet azt csupán a szóban forgó hulladéklerakat elszigetelésével megoldani. Ez csak a probléma elodázását jelentené a következő nemzedékek számára“ – áll az európai parlamenti képviselők felszólításában.

„Felszólítjuk ezért a szlovák kormányt, hogy készítsen átfogó tervet a hasonló jellegű hulladéklerakatok felszámolására, nemcsak Vereknyén, hanem Szlovákia más területein is.  A polgárok egészsége, valamint a természetre gyakorolt pozitív hatás mindig előbbrevalóbb lesz, mint az esetleges költségek“ – olvasható Csáky Pál és Ivan Štefanec szlovák kormánynak címzett felszólításában.

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága január 22-én tárgyalta a vereknyei hulladéklerakat ügyében Orosz Örs által benyújtott petíciót. Csáky Pál EP-képviselő tájékoztatása szerint a petíciót valamennyi politikai csoport támogatta.

--

Forrás: Dunajszky Éva, EP-képviselői asszisztens