Hervay Rozália updated their cover photo.

Köszönöm mindazok megelőlegezett bizalmát, akik támogattak és rám szavaztak!