Az Európai Bíróság ma elutasította Szlovákia és Magyarország azon keresetét, amellyel a két ország a migránsok tagállamok közötti elosztásáról szóló uniós döntést támadta meg. Az EU bel- és igazságügyi tanácsának 2015 szeptemberi döntése alapján 120 ezer migránst kellene szétosztani a tagállamok között, kötelező kvóták alapján.

A Magyar Közösség Pártja tudomásul veszi az Európai Bíróság elutasító döntését, de nem ért vele egyet.

A Magyar Közösség Pártja 2015 októberétől néhány hónap alatt csaknem 80 ezer aláírást gyűjtött a kötelező kvóták ellen, amelyeket méltánytalan érvekre építve, irreális célokat követve tettek kötelezővé.

Ma már egyértelmű, hogy az Európai Unió egyes gazdag és befolyásos tagállamainak több évtizedes, tömeges bevándorlást támogató politikája nem sikertörténet. Ezen országok súlyos és tartós problémákkal küzdenek amiatt, hogy a nagy tömegekben jelen lévő, más kultúrkörből származó népességüket nem tudják (nem lehet) integrálni. Ennek ellenére, meghatározó tagállami és uniós vezetők súlyos hibákat vétve, felelőtlenül kezelték a 2015-ös migránsválságot, szembemenve saját választóik többségével is.

Ezen politikai vezetők a migránsválságot olyan eszközökkel próbálták és próbálják megoldani, amelyek súlyosan sértik más tagállamok legelemibb érdekeit. Szlovákia, Magyarország és további tagállamok abból indulnak ki, hogy az EU keretei között is joguk van önállóan dönteni a legelemibb kérdésekről: társadalmaink kulturális/értékrendbeli identitásáról és a súlyos közbiztonsági problémák megelőzéséről.

Szlovákia számára a kötelező kvóták ugyan viszonylag kis számú migráns befogadását írják elő, a kvóták precedensjellege viszont komoly veszélyt jelent. A Közel-Kelet és Afrika biztonságpolitikai és társadalmi viszonyai újabb és újabb migránstömegek elindulását vetítik előre, miközben integrációjuk - a korábbi évtizedekben bevándorlókéhoz hasonlóan - reménytelennek tűnik. Ha a kötelező kvótákat most elfogadnánk, azzal elvi beleegyezésünket adnánk, hogy a későbbi válságoknál is ránk erőltessék a nyilvánvalóan rossz és veszélyes “megoldásokat”.

A kötelező kvóták rendszere nem működik. Még azon tagállamok többsége sem hajtja végre, amelyek 2015-ben egyébként jóváhagyták.

Szlovákiának az Európai Unió tagjaként szolidárisnak kell lennie a rossz döntések miatt bajba került tagállamokkal, de nem a kötelező betelepítés formájában. Ezen tagállamoknak - Szlovákia lehetőségeihez mérten - minden anyagi és technikai segítséget meg kell adni a problémáik kezeléséhez.

Az MKP sajtóosztálya